Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.119

Verš

guṇākṛṣṭa hañā kare kṛṣṇera bhajana
ekādaśa-skandhe tāṅra bhakti-vivaraṇa

Synonyma

guṇa-ākṛṣṭa hañā — připoutáni transcendentálními vlastnostmi; kare — zapojeni v; kṛṣṇera bhajana — oddané službě Pánu; ekādaśa-skandhe — v jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu; tāṅra — jejich; bhakti-vivaraṇa — popis oddané služby.

Překlad

„V jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu je podrobný popis oddané služby devíti Yogendrů, kteří oddaně sloužili, protože je přitahovaly Pánovy transcendentální vlastnosti.“