Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.120

Verš

akleśāṁ kamala-bhuvaḥ praviśya goṣṭhīṁ
kurvantaḥ śruti-śirasāṁ śrutiṁ śruta-jñāḥ
uttuṅgaṁ yadu-pura-saṅgamāya raṅgaṁ
yogīndrāḥ pulaka-bhṛto navāpy avāpuḥ

Synonyma

akleśām — bez hmotných problémů; kamala-bhuvaḥ — Pána Brahmy, zrozeného z lotosového květu; praviśya — když vstoupili; goṣṭhīm — do společnosti; kurvantaḥ — neustále se věnující; śruti-śirasām — nejvyššího védského poznání; śrutim — naslouchání; śruta-jñāḥ — jež jsou odborníky na védské poznání; uttuṅgam — nesmírně vysoko; yadu-pura-saṅgamāya — pro návrat zpátky domů, zpátky k Bohu, do Dváraky; raṅgam — do Ranga-kšétry; yogī-indrāḥ — velké svaté osoby; pulaka-bhṛtaḥ — duchovně potěšení; nava — devět; api — i když; avāpuḥ — dosáhli.

Překlad

„  ,Devět Yogendrů vstoupilo do společnosti Pána Brahmy a naslouchali od něho skutečnému významu Upaniṣad, které jsou nejvyšší védskou literaturou. I když už Yogendrové měli védské poznání, nasloucháním Brahmovi začali prožívat velké štěstí na úrovni vědomí Kṛṣṇy, a tak chtěli vstoupit do Dváraky, sídla Pána Kṛṣṇy. Nakonec tedy dospěli na místo známé jako Ranga-kšétra.̀  “

Význam

Toto je citát z Mahā Upaniṣady.