Skip to main content

Synonyma

tri-pura-adhipatiḥ
vládce tří měst — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.28
pura-adhyakṣaḥ
strážce města — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.16
kṛṣṇa-prema-amṛta-pūra
nektar oddané služby Kṛṣṇovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.40
caitanya-līlā amṛta-pūra
zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou plné nektaru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.277
amṛtera pūra
plná veškerého nektaru — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.180
plná nektaru — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.101
antaḥ-pura
do svého soukromého domu — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.55
domácí — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.14
ženských komnat v paláci — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.42
ve vnitřních komnatách paláce — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.28
vnitřního paláce — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.26
královských okrsků — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.36
a v paláci — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.12
z paláce — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.16
z vládcovského okrsku — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.37
královského paláce — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.24
vnitřní sídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.43
bahiḥ-antaḥ-pura-dvāraḥ
vnitřní a venkovní dveře domu — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.1
kṛṣṇa-antaḥ-pura
z osobního sídla Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.37
avanti-pura
ve mĕstĕ Avantī (novodobý Udždžain) — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.30-31
maṅgala-bhūyiṣṭha-pura-grāma-vraja-ākarāḥ
jejíž mnohá města, vesnice, pastviny a doly vypadaly šťastně a byly upravené a čisté — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
bāṣpa-pūra
proudy slz — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.203
bīja-pūra
další druh mandarinek — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.27
ghana-dugdha-pūra
jak kondenzované mléko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.304
duḥkha-pūra
plná utrpení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.19
pura-dviṣaḥ
Pána Śivy — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.8
pura-dvāra
branou chrámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.135
gandharva-pura-upameṣu
které jsou přirovnávány k iluzi v podobě gandharva-pury, města či domů spatřených v lese nebo na vrcholku hory — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.47
vraja-pura-ghare
v domově ve Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.82
tri-pura-ghnaḥ
Pán Śiva — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.20
pura-grāma-vraja-ādiṣu
ve všech městech, vesnicích a na pastvinách — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.31
po všech městech, vesnicích a osadách. — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.2
tri-pura-hā
Pán Śiva — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.13
pura-hā
který zničil sídla asurůŚrīmad-bhāgavatam 7.10.69
iva purā
jako předtím — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.61
karṇa-pūra
ozdoba ucha — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.25
purā-kathānām
všech historických příběhů — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.50
khāta-pūra
zaplnění děr — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.7
pūra-kumbhaka-recakaiḥ
nadechováním se, zadržováním dechu a vydechováním — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.9
prostřednictvím nadechování se, vydechování a zadržování dechu, které se odborně nazývají pūraka, kumbhaka a recakaŚrīmad-bhāgavatam 7.15.32-33