Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.20

Verš

daivatāni rudantīva
svidyanti hy uccalanti ca
ime jana-padā grāmāḥ
purodyānākarāśramāḥ
bhraṣṭa-śriyo nirānandāḥ
kim aghaṁ darśayanti naḥ

Synonyma

daivatāni — Božstva v chrámech; rudanti — vypadají že pláčou; iva — tak; svidyanti — potí se; hi — jistě; uccalanti — jako kdyby odcházela; ca — také; ime — tato; jana-padāḥ — velkoměsta; grāmāḥ — vesnice; pura — města; udyāna — zahrady; ākara — doly; āśramāḥ — poustevny atd.; bhraṣṭa — zbaveny; śriyaḥ — krásy; nirānandāḥ — zbaveny všeho štěstí; kim — co za; agham — pohromy; darśayanti — projeví se; naḥ — nám.

Překlad

Božstva v chrámu vypadají, že pláčou, naříkají a potí se. Zdá se, že se chystají odejít. Všechna velká i malá města, vesnice, zahrady, doly a poustevny nyní pozbyly své krásy a jsou zbaveny všeho štěstí. Nevím, jaké pohromy nás to čekají.