Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.50

Verš

ko nāma loke puruṣārtha-sāravit
purā-kathānāṁ bhagavat-kathā-sudhām
āpīya karṇāñjalibhir bhavāpahām
aho virajyeta vinā naretaram

Synonyma

kaḥ — kdo; nāma — vskutku; loke — v tomto světě; puruṣa-artha — cíl života; sāra-vit — ten, kdo zná esenci; purā-kathānām — všech historických příběhů; bhagavat — týkajících se Osobnosti Božství; kathā-sudhām — nektar vyprávění o Osobnosti Božství; āpīya — pitím; karṇa-añjalibhiḥ — nasloucháním; bhava-apahām — to, co ukončuje všechny hmotné bolesti; aho — běda; virajyeta — může odmítnout; vinā — kromě; nara-itaram — někdo jiný než člověk.

Překlad

Kdo jiný než ten, kdo není člověkem, může existovat v tomto světě a nezajímat se o konečný cíl života? Kdo může odmítat nektar vyprávění o činnostech Osobnosti Božství, které samo může zbavit živou bytost všech hmotných bolestí?

Význam

Vyprávění o činnostech Osobnosti Božství je jako neustálý tok nektaru. Nikdo nemůže odmítnout takový nektar pít, kromě toho, kdo není lidskou bytostí. Oddaná služba Pánu je nejvyšším cílem života pro každou lidskou bytost a začíná nasloucháním o transcendentálních činnostech Osobnosti Božství. Jedině zvíře nebo člověk, který se chová jako zvíře, může odmítnout naslouchat transcendentálnímu poselství o Pánu. Na světě existuje mnoho různých knih, ale nic kromě vyprávění o Osobnosti Božství nemůže snížit břímě hmotných bolestí. Proto ten, kdo chce skutečně ukončit svoji hmotnou existenci, musí vyprávět a naslouchat o transcendentálních činnostech Osobnosti Božství. Jinak ho není možné považovat za člověka.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třinácté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zjevení Pána Varāhy”.