Skip to main content

Synonyma

vibhāga-vit-ten, kdo ví, jak se zachovat podle místa a času
vibhāga-vit-ten, kdo ví, jak se zachovat podle místa a času. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.9
adhyātma-vit
znalec rozdílu mezi duší a hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.21
ahetu-vit
nechápající důvod — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.35
anubhāva-vit
dobře znající všemohoucnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.16
apramāṇa-vit
neznalý zámĕru. — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.9
neznající rozmĕry — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.23
artha-vit
velmi moudrý. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.28
ten, kdo ví, co je pro nĕho nejlepší — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.22
atattva-vit
která nezná pravdu — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.11
atharva-vit
který byl znalý manter z Atharva VedyŚrīmad-bhāgavatam 10.53.12
zkušený znalec Atharva VedyŚrīmad-bhāgavatam 12.7.1
naplnĕn poznáním Atharva Vedy.Śrīmad-bhāgavatam 12.7.2
avyakta-mārga-vit
znalec toho, co my neznáme. — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.9
su-bahu-vit
velice zkušený — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.5
bahu-vit-tama
ó velice učený — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.2
bahu-vit
velmi pokročilý v poznání — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.4
plně si vědom závěru védské literatury — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.9
bahu-vit-tamam
vlastníka toho nejširšího poznání — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.1
viṭ-bhujaḥ
pojídači výkalů (prasata). — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.19
viṭ-bhujām
těch, kteří žerou výkaly — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.1
viṭ-bhuk
jako červ živící se výkaly — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.54
bhāva-vit
znáš záměry. — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.4
bhāṣā-vit
znalec jazyků — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.71
brahma-vit
ten, kdo dokonale zná Nejvyššího — Bg. 5.20
seberealizovaných, svatých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7
brahma-vit-tama
ó Nārado, nejlepší znalče transcendentálního poznání. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.32
brahma-vit-uttamāt
znalce védského poznání — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.5
brahma-vit-tamaḥ
nejdokonaleji realizovaný v poznání Absolutní Pravdy. — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.76-77
brahma-vit-tamāḥ
nejzkušenĕjší znalci Nejvyššího. — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.34
brahma-vit hañā
plně si vědom Brahmanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.21
deśa-kāla-vidhāna-vit
dobře si vědom povinností s ohledem na čas, místo a cíl. — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.16
dharma-vit
ten, kdo ví co je náboženství. — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.27
ten, kdo zná zásady náboženství. — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.36
jenž zná náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.31
ten, kdo je skutečně znalý náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.11
plně obeznámen se zásadami náboženství — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.28
vědomý si všech náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.32
znalec náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.40
znalec náboženských zásad. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.25
mokṣa-dharma-vit
znalec cesty osvobození. — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.32