Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.32

Verš

prāk pṛthor iha naivaiṣā
pura-grāmādi-kalpanā
yathā-sukhaṁ vasanti sma
tatra tatrākutobhayāḥ

Synonyma

prāk — před; pṛthoḥ — králem Pṛthuem; iha — na této planetě; na — nikdy; eva — jistě; eṣā — toto; pura — měst; grāma-ādi — vesnic a podobně; kalpanā — plánování; yathā — jak; sukham — vyhovující; vasanti sma — žili; tatra tatra — tu a tam; akutaḥ-bhayāḥ — bez váhání.

Překlad

Před vládou krále Pṛthua neexistovalo plánování měst, vesnic či pastvin. Vše bylo rozptýlené a každý si stavěl obydlí, jak mu to vyhovovalo. Od dob Mahārāje Pṛthua se však města a vesnice začaly plánovat.

Význam

Z tohoto výroku se dozvídáme, že plánování měst není nic nového, ale pochází z dob krále Pṛthua. Na velice starých městech v Indii můžeme jasně vidět, že vznikala podle řádných plánů. Śrīmad-Bhāgavatam obsahuje mnoho popisů takových dávných měst. Hlavní město Pána Kṛṣṇy, Dvārakā, které existovalo před pěti tisíci lety, bylo velice dobře naplánované, a stejně tak i další města, jako například Mathurā a Hastināpura (nyní Nové Dillí). Plánování měst tedy není moderní novotou, ale existovalo již v dávných dobách.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmnácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pṛthu Mahārāja dojí planetu Zemi”.