Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.60

Verš

kānta-sevā-sukha-pūra,  saṅgama haite sumadhura,
tāte sākṣī — lakṣmī ṭhākurāṇī
nārāyaṇa-hṛdi sthiti,
  tabu pāda-sevāya mati,
sevā kare ‘dāsī’-abhimānī”

Synonyma

kānta-sevā-sukha-pūra — služba Pánu je domovem štěstí; saṅgama haite su-madhura — sladší než přímé spojení; tāte — toho; sākṣī — důkaz; lakṣmī ṭhākurāṇī — bohyně štěstí; nārāyaṇa-hṛdi — na Nārāyaṇově srdci; sthiti — sídlo; tabu — přesto; pāda-sevāya mati — její touha sloužit lotosovým nohám; sevā kare — slouží; dāsī-abhimānī — považující se za služebnou.

Překlad

„Služba Mému milému je domovem štěstí a je sladší než přímé spojení s Ním. Bohyně štěstí je toho důkazem, protože chce sloužit lotosovým nohám Nārāyaṇa, přestože neustále spočívá na Jeho srdci. Považuje se proto za služebnou a bez ustání Mu slouží.“