Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.59

Verš

mora sukha — sevane,  kṛṣṇera sukha — saṅgame,
ataeva deha deṅa dāna
kṛṣṇa more ‘kāntā’ kari’,
  kahe more ‘prāṇeśvari’,
mora haya ‘dāsī’-abhimāna

Synonyma

mora sukha — Moje štěstí; sevane — ve službě; kṛṣṇera sukha — Kṛṣṇovo štěstí; saṅgame — spojením se Mnou; ataeva — proto; deha — svoje tělo; deṅa — nabízím; dāna — jako milodar; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; more — Mě; kāntā kari' — považující za svou milovanou; kahe — říká; more — Mně; prāṇa-īśvari — nejmilejší; mora — Moje; haya — je; dāsī-abhimāna — považování se za Jeho služebnou.

Překlad

„Mé štěstí tkví ve službě Kṛṣṇovi a Kṛṣṇovo štěstí tkví ve spojení se Mnou. Proto své tělo odevzdávám jako milodar k lotosovým nohám Kṛṣṇy, který Mě považuje za svou milou a nazývá Mě svou nejmilejší. Tehdy se považuji za Jeho služebnou.“