Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.58

Verš

kṛṣṇa — mora jīvana,  kṛṣṇa — mora prāṇa-dhana,
kṛṣṇa — mora prāṇera parāṇa
hṛdaya-upare dharoṅ,
  sevā kari’ sukhī karoṅ,
ei mora sadā rahe dhyāna

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora jīvana — Můj život; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora prāṇa-dhana — bohatství Mého života; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora prāṇera parāṇa — život Mého života; hṛdaya-upare — ve svém srdci; dharoṅ — držím; sevā kari' — sloužící; sukhī karoṅ — potěším; ei — to; mora — Moje; sadā — neustále; rahe — zůstává; dhyāna — meditace.

Překlad

„Kṛṣṇa je Mým životem. Kṛṣṇa je pokladem Mého života. Kṛṣṇa je přímo samotným životem Mého života. Neustále Ho proto chovám v srdci a snažím se Ho těšit svou službou. To je Má neustálá meditace.“