Skip to main content

Text 58

Text 58

Verš

Text

kṛṣṇa — mora jīvana,  kṛṣṇa — mora prāṇa-dhana,
kṛṣṇa — mora prāṇera parāṇa
hṛdaya-upare dharoṅ,
  sevā kari’ sukhī karoṅ,
ei mora sadā rahe dhyāna
kṛṣṇa — mora jīvana,  kṛṣṇa — mora prāṇa-dhana,
kṛṣṇa — mora prāṇera parāṇa
hṛdaya-upare dharoṅ,
  sevā kari’ sukhī karoṅ,
ei mora sadā rahe dhyāna

Synonyma

Synonyms

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora jīvana — Můj život; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora prāṇa-dhana — bohatství Mého života; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora prāṇera parāṇa — život Mého života; hṛdaya-upare — ve svém srdci; dharoṅ — držím; sevā kari' — sloužící; sukhī karoṅ — potěším; ei — to; mora — Moje; sadā — neustále; rahe — zůstává; dhyāna — meditace.

kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; mora jīvana — My life and soul; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; mora prāṇa-dhana — the wealth of My life; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; mora prāṇera parāṇa — the life of My life; hṛdaya-upare — on My heart; dharoṅ — I hold; sevā kari’ — serving; sukhī karoṅ — I make happy; ei — this; mora — My; sadā — always; rahe — remains; dhyāna — meditation.

Překlad

Translation

„Kṛṣṇa je Mým životem. Kṛṣṇa je pokladem Mého života. Kṛṣṇa je přímo samotným životem Mého života. Neustále Ho proto chovám v srdci a snažím se Ho těšit svou službou. To je Má neustálá meditace.“

“Kṛṣṇa is My life and soul. Kṛṣṇa is the treasure of My life. Indeed, Kṛṣṇa is the very life of My life. I therefore keep Him always in My heart and try to please Him by rendering service. That is My constant meditation.