Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.69

Verš

evaṁ dagdhvā puras tisro
bhagavān pura-hā nṛpa
brahmādibhiḥ stūyamānaḥ
svaṁ dhāma pratyapadyata

Synonyma

evam — takto; dagdhvā — když spálil na popel; puraḥ tisraḥ — tři sídla démonů; bhagavān — svrchovaně mocný; pura- — který zničil sídla asurů; nṛpa — ó králi Yudhiṣṭhire; brahma-ādibhiḥ — Pánem Brahmou a ostatními polobohy; stūyamānaḥ — uctívaný; svam — do svého; dhāma — sídla; pratyapadyata — vrátil se.

Překlad

Ó králi Yudhiṣṭhire, Pán Śiva je známý pod jménem Tripurāri — ten, který zničil tři sídla démonů, jež spálil na popel. Uctíván polobohy v čele s Pánem Brahmou se pak vrátil do svého sídla.