Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.68

Verš

divi dundubhayo nedur
vimāna-śata-saṅkulāḥ
devarṣi-pitṛ-siddheśā
jayeti kusumotkaraiḥ
avākirañ jagur hṛṣṭā
nanṛtuś cāpsaro-gaṇāḥ

Synonyma

divi — na nebi; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — zněly; vimāna — letadel; śata — stovek a tisíců; saṅkulāḥ — plném; deva-ṛṣi — všichni polobozi a světci; pitṛ — obyvatelé Pitṛloky; siddha — obyvatelé Siddhaloky; īśāḥ — všechny velké osobnosti; jaya iti — volali: “Vítězství!”; kusuma-utkaraiḥ — různé druhy květů; avākiran — zasypali hlavu Pána Śivy; jaguḥ — zpívaly; hṛṣṭāḥ — s velkou radostí; nanṛtuḥ — tančily; ca — a; apsaraḥ-gaṇāḥ — krásné ženy z nebeských planet.

Překlad

Obyvatelé vyšších planetárních soustav ve svých letadlech na nebi rozezněli mnoho kotlů. Polobozi, světci, Pitové, Siddhové a různé velké osobnosti zasypali hlavu Pána Śivy květy, přejíce mu vítězství, a Apsary začaly s velkou radostí zpívat a tančit.