Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.47

Verš

atheśa-māyā-raciteṣu saṅgaṁ
guṇeṣu gandharva-puropameṣu
rūḍhaṁ prakṛtyātmani viśva-kartur
bhāvena hitvā tam ahaṁ prapadye

Synonyma

atha — proto; īśa-māyā — vnější energií Nejvyšší Osobnosti Božství; raciteṣu — k věcem vytvořeným; saṅgam — připoutanost; guṇeṣu — ke kvalitám hmotné přírody; gandharva-pura-upameṣu — které jsou přirovnávány k iluzi v podobě gandharva-pury, města či domů spatřených v lese nebo na vrcholku hory; rūḍham — velmi mocnou; prakṛtyā — hmotnou přírodou; ātmani — Nadduši; viśva-kartuḥ — stvořitele celého vesmíru; bhāvena — pomocí oddané služby; hitvā — vzdávající se; tam — Jemu (Pánu); aham — já; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

“Proto bych se nyní měl zbavit své připoutanosti k věcem stvořeným vnější energií Nejvyšší Osobnosti Božství. Měl bych se pohroužit do myšlenek na Pána, a tak se Mu odevzdat. Jelikož je toto hmotné stvoření dílem Jeho vnější energie, připomíná přelud města spatřeného v lese nebo na vrcholku hory. Každá podmíněná duše je přirozeně přitahovaná a připoutaná k hmotným věcem, ale této připoutanosti se je třeba vzdát a odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství.”

Význam

Když člověk letí letadlem nad hornatým územím, může se stát, že na nebi vidí město s věžemi a paláci, nebo může něco podobného vidět v hlubokém lese. Tomu se říká přelud, gandharva-pura. Celý tento svět se podobá takovému přeludu a každý materialista je k němu připoutaný. Khaṭvāṅga Mahārāja se však díky svému pokročilému vědomí Kṛṣṇy o tyto věci nestaral. I když se může oddaný věnovat zdánlivě materialistickým činnostem, je si dobře vědom svého postavení. Nirbandhaḥ kṛṣṇa- sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate. Používají-li se všechny hmotné věci k láskyplné službě Pánu, jedná se o správné odříkání (yukta-vairāgya). Nic v tomto hmotném světě by nemělo sloužit k uspokojování vlastních smyslů, ale naopak službě Pánu. Tak se uvažuje v duchovním světě. Mahārāja Khaṭvāṅga doporučuje vzdát se připoutanosti k hmotným věcem a odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství. Pak bude náš život úspěšný. To je čistá bhakti-yoga, v níž je zahrnuto odříkání i poznání (vairāgya-vidyā).

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye

“Odevzdávám se Pánu, Osobnosti Božství, který se nyní zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Je oceánem veškeré milosti a sestoupil proto, aby nás učil odpoutanosti od hmotných věcí, poznání a oddané službě Jemu.” (Caitanya-candrodaya-nāṭaka 6.74). Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu založil toto hnutí, ve kterém se rozvíjí vairāgya-vidyā, což umožňuje odpoutat se od hmotné existence a zapojit se do láskyplné oddané služby. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, propagující oddanou službu, přináší jedinou možnou metodu, jak se zbavit falešné pýchy v tomto hmotném světě.