Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.59

Verš

taiḥ spṛṣṭā vyasavaḥ sarve
nipetuḥ sma puraukasaḥ
tān ānīya mahā-yogī
mayaḥ kūpa-rase ’kṣipat

Synonyma

taiḥ — těmito (ohnivými šípy); spṛṣṭāḥ — zasaženi (po jejich doteku); vyasavaḥ — bez života; sarve — všichni démoni; nipetuḥ — padli; sma — dříve; pura-okasaḥ — kteří byli obyvateli výše uvedených tří sídelních letadel; tān — je všechny; ānīya — přinášející; mahā-yogī — velký mystik; mayaḥ — Maya Dānava; kūpa-rase — do studny plné nektaru (vytvořené velkým mystikem Mayou); akṣipat — ponořil.

Překlad

Všichni démonští obyvatelé těchto tří sídel po zásahu zlatými šípy Pána Śivy padli mrtví k zemi. Velký mystik Maya Dānava tehdy ponořil démony do studny s nektarem, kterou vytvořil.

Význam

Asurové jsou díky síle své mystické yogy obvykle nesmírně mocní. V Bhagavad-gītě (6.47) však Pán Kṛṣṇa říká:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně s velkou vírou neustále upíná, v nitru na Mě myslí a prokazuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen yogou a stojí ze všech nejvýše.” Skutečným cílem mystické yogy je zcela soustředit pozornost na Osobnost Božství, Kṛṣṇu, a vždy myslet na Něho (mad-gatenāntarātmanā). V zájmu dosažení této dokonalosti musí člověk podstoupit určitý proces (zvaný haṭha-yoga) a jeho prostřednictvím získá nějakou neobyčejnou mystickou sílu. Asurové však místo toho, aby se stali oddanými Kṛṣṇy, používají této mystické síly k uspokojování svých smyslů. Například Maya Dānava je zde označen jako mahā-yogī, velký mystik, ale pomáhal asurům. V dnešní době vidíme, jak někteří yogīni posluhují smyslům materialistů, a objevují se také podvodníci, kteří se prohlašují za Boha. Maya Dānava byl právě takovou osobou, bohem mezi démony, a dokázal úžasné věci. Jedna z nich je popsána zde: vytvořil studnu naplněnou nektarem a asury do ní ponořil. Tento nektar se nazýval mṛta-sanjīvayitā, neboť dokázal přivést mrtvé tělo k životu. Mṛta-sanjīvanī je také ajurvédský přípravek. Jedná se o jistý druh likéru, který vrátí síly dokonce i člověku na prahu smrti.