Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.60

Verš

siddhāmṛta-rasa-spṛṣṭā
vajra-sārā mahaujasaḥ
uttasthur megha-dalanā
vaidyutā iva vahnayaḥ

Synonyma

siddha-amṛta-rasa-spṛṣṭāḥ — démoni, jichž se dotkl mocně působící mystický nektar; vajra-sārāḥ — jejich tělům pak nemohl ublížit ani blesk; mahā-ojasaḥ — nesmírně silní; uttasthuḥ — znovu povstali; megha-dalanāḥ — to, co prochází mraky; vaidyutāḥ — blesk (pronikající mraky); iva — jako; vahnayaḥ — ohnivý.

Překlad

Když mrtvá těla démonů přišla do styku s nektarem, stala se odolnými i vůči bleskům. Démoni povstali jako blesk pronikající mraky, obdařeni velkou silou.