Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.58

Verš

tato ’gni-varṇā iṣava
utpetuḥ sūrya-maṇḍalāt
yathā mayūkha-sandohā
nādṛśyanta puro yataḥ

Synonyma

tataḥ — poté; agni-varṇāḥ — zářící jako oheň; iṣavaḥ — šípy; utpetuḥ — vypuštěné; sūrya-maṇḍalāt — ze sluneční koule; yathā — jako; mayūkha-sandohāḥ — paprsky světla; na adṛśyanta — nebyla vidět; puraḥ — tři sídla; yataḥ — kvůli tomu (jelikož je zakrývaly šípy Pána Śivy).

Překlad

Šípy vystřelené Pánem Śivou vypadaly jako ohnivé paprsky vycházející ze sluneční koule a zakryly tři sídelní letadla, která pak již nebylo vidět.