Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.13

Verš

iti vyavasito buddhyā
pragṛhīta-śarāsanaḥ
sandadhe viśikhaṁ bhūmeḥ
kruddhas tripura-hā yathā

Synonyma

iti — takto; vyavasitaḥ — když dospěl k závěru; buddhyā — pomocí inteligence; pragṛhīta — vzal; śarāsanaḥ — luk; sandadhe — přiložil; viśikham — šíp; bhūmeḥ — na Zemi; kruddhaḥ — rozhněvaný; tri-pura- — Pán Śiva; yathā — jako.

Překlad

Když dospěl k závěru, vzal svůj luk a šíp a zamířil na Zemi, stejně jako Pán Śiva, který rozhněvaně ničí celý svět.

Význam

Král Pṛthu nalezl příčinu nedostatku obilí. Věděl, že to nebyla chyba lidí, neboť nebyli ve vykonávání svých povinností líní. Byla to Země, která neplodila dostatek obilí. To naznačuje, že je-li vše správně zařízeno, Země může dávat dostatek úrody, ale někdy to z různých důvodů odmítá. Teorie, že nedostatek potravy je důsledek přibývání obyvatelstva, není příliš rozumná. Existují jiné příčiny, proč Země může plodit v hojnosti nebo neplodit vůbec. Král Pṛthu odhalil pravé příčiny a okamžitě podnikl nezbytné kroky.