Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.12

Verš

maitreya uvāca
pṛthuḥ prajānāṁ karuṇaṁ
niśamya paridevitam
dīrghaṁ dadhyau kuruśreṣṭha
nimittaṁ so ’nvapadyata

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; pṛthuḥ — král Pṛthu; prajānām — obyvatel; karuṇam — žalostné podmínky; niśamya — když slyšel; paridevitam — nářek; dīrgham — dlouho; dadhyau — přemýšlel; kuru-śreṣṭha — ó Viduro; nimittam — příčinu; saḥ — on; anvapadyata — zjistil.

Překlad

Poté, co král Pṛthu vyslechl tento nářek a viděl žalostné podmínky obyvatel, dlouho o celé věci přemýšlel, aby zjistil, zda dokáže odhalit skryté příčiny.