Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.92

Verš

kṛṣṇera kalaha rādhā-sane,gopī-gaṇa sei-kṣaṇe,
hemābja-vane gelā lukāite
ākaṇṭha-vapu jale paiśe,
mukha-mātra jale bhāse,
padme-mukhe nā pāri cinite

Synonyma

kṛṣṇera — Kṛṣṇy; kalaha — roztržka; rādhā-sane — s Rādhou; gopī-gaṇagopī; sei-kṣaṇe — v té chvíli; hema-abja — bílých lotosů; vane — do lesa; gelā — odešly; lukāite — schovat se; ākaṇṭha — po krk; vapu — tělo; jale — do vody; paiśe — vstupují; mukha-mātra — pouze lotosy a tváře; jale — na vodě; bhāse — plavou; padme-mukhe — mezi lotosy a tvářemi; pāri — nelze; cinite — rozlišit.

Překlad

„Poté měl Kṛṣṇa roztržku s Rādhārāṇī, čehož všechny gopī využily k tomu, aby se ukryly mezi bílé lotosové květy. Ponořily se až po krk do vody a nad hladinou se vznášely jen jejich tváře, které byly k nerozeznání od lotosů.“