Skip to main content

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Zachraňování Pána z moře

Shrnutí této osmnácté kapitoly předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Jednoho podzimního večera za úplňku se Śrī Caitanya Mahāprabhu procházel po mořském břehu nedaleko chrámu Āiṭoṭā. Spletl si moře s řekou Jamunou a skočil do něho s nadějí, že spatří Kṛṣṇovy vodní radovánky se Śrīmatī Rādhārāṇī a ostatními gopīmi. Jak tak plaval v moři, proud Ho odnesl k chrámu Koṇārka, kde Ho jeden rybář považoval za velkou rybu, chytil Ho do sítě a vynesl na břeh. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl v bezvědomí a Jeho tělo mělo neobvyklý tvar. Jakmile se rybář těla dotkl, zešílel extatickou láskou ke Kṛṣṇovi. Jeho vlastní šílenství ho ale vyděsilo, protože si myslel, že ho posedl duch. Když se chystal vyhledat vyháněče duchů, potkal na pláži Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho a ostatní oddané, kteří Pána všude hledali. Po několika otázkách Svarūpa Dāmodara pochopil, že rybář chytil Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua do své sítě. A protože se rybář bál, že je posedlý duchem, dal mu Svarūpa Dāmodara Gosvāmī políček a pronesl Hare Kṛṣṇa, což rybáře okamžitě uklidnilo. Oddaní pak hlasitě opakovali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, a když se Śrī Caitanya Mahāprabhu probral k vnějšímu vědomí, odvedli Ho zpátky do Jeho sídla.

Verš

śaraj-jyotsnā-sindhor avakalanayā jāta-yamunā-
bhramād dhāvan yo ’smin hari-viraha-tāpārṇava iva
nimagno mūrcchālaḥ payasi nivasan rātrim akhilāṁ
prabhāte prāptaḥ svair avatu sa śacī-sūnur iha naḥ

Synonyma

śarat-jyotsnā — ve světle podzimního měsíce; sindhoḥ — na moře; avakalanayā — pohledem; jāta — zdálo se; yamunā — řeka Jamuna; bhramāt — omylem; dhāvan — utíkající; yaḥ — ten, který; asmin — v tomto; hari-viraha — kvůli odloučení od Hariho; tāpa — utrpení; arṇave — v oceánu; iva — jako; nimagnaḥ — ponořil se; mūrcchālaḥ — v bezvědomí; payasi — ve vodě; nivasan — když zůstal; rātrim — noc; akhilām — celou; prabhāte — ráno; prāptaḥ — byl nalezen; svaiḥ — svými osobními společníky; avatu — nechť ochrání; saḥ — On; śacī-sūnuḥ — syn matky Śacī; iha — zde; naḥ — nás.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si v jasném svitu podzimního měsíce spletl moře s řekou Jamunou. Hluboce soužený odloučením od Kṛṣṇy utíkal a skočil do moře, v jehož vodách strávil v bezvědomí celou noc. Ráno Ho našli Jeho oddaní. Nechť nás tento Śrī Caitanya Mahāprabhu, syn matky Śacī, ochrání svými transcendentálními zábavami.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

ei-mate mahāprabhu nīlācale vaise
rātri-dine kṛṣṇa-vicchedārṇave bhāse

Synonyma

ei-mate — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nīlācale — v Džagannáth Purí; vaise — pobývá; rātri-dine — dnem i nocí; kṛṣṇa-viccheda — odloučení od Kṛṣṇy; arṇave — v oceánu; bhāse — plave.

Překlad

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu žil v Džagannáth Purí, plaval dnem i nocí v oceánu odloučení od Kṛṣṇy.

Verš

śarat-kālera rātri, saba candrikā-ujjvala
prabhu nija-gaṇa lañā beḍāna rātri-sakala

Synonyma

śarat-kālera — podzimní; rātri — noci; saba — vše; candrikā-ujjvala — ozářeno měsíčním světlem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-gaṇa — své společníky; lañā — beroucí; beḍāna — prochází se; rātri-sakala — celou noc.

Překlad

Jedné podzimní noci, když bylo vše osvětleno měsícem v úplňku, se Śrī Caitanya Mahāprabhu celou noc procházel se svými oddanými.

Verš

udyāne udyāne bhramena kautuka dekhite
rāsa-līlāra gīta-śloka paḍite śunite

Synonyma

udyāne udyāne — z jedné zahrady do druhé; bhramena — chodí; kautuka dekhite — vidící zábavu; rāsa-līlāra — tance rāsa; gīta-śloka — písně a verše; paḍite śunite — přednášející a poslouchající.

Překlad

Chodil z jedné zahrady do druhé, před očima měl zábavy Pána Kṛṣṇy a poslouchal i přednášel písně a verše týkající se rāsa-līly.

Verš

prabhu premāveśe karena gāna, nartana
kabhu bhāvāveśe rāsa-līlānukaraṇa

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema-āveśe — v extázi lásky; karena — činí; gāna — zpěv; nartana — tanec; kabhu — někdy; bhāva-āveśe — v extatickém rozpoložení; rāsa-līlā — tance rāsa-līly; anukaraṇa — napodobování.

Překlad

Zpíval a tančil v extázi lásky a někdy v emocionální extázi napodoboval tanec rāsa.

Verš

kabhu bhāvonmāde prabhu iti-uti dhāya
bhūme paḍi’ kabhu mūrcchā, kabhu gaḍi’ yāya

Synonyma

kabhu — někdy; bhāva-unmāde — v šílenství extatické lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; iti-uti — sem a tam; dhāya — utíká; bhūme paḍi' — po upadnutí na zem; kabhu mūrcchā — někdy v bezvědomí; kabhu — někdy; gaḍi' yāya — válí se po zemi.

Překlad

Někdy v extatickém šílenství běhal sem a tam, a někdy padal a válel se po zemi. Jindy naprosto ztratil vědomí.

Verš

rāsa-līlāra eka śloka yabe paḍe, śune
pūrvavat tabe artha karena āpane

Synonyma

rāsa-līlāra — o rāsa-līle; eka — jeden; śloka — verš; yabe — když; paḍe — recituje; śune — slyší; pūrva-vat — jako dříve; tabe — potom; artha karena — vysvětluje; āpane — osobně.

Překlad

Když slyšel Svarūpu Dāmodara recitovat verš týkající se tance rāsa nebo sám takový verš recitoval, osobně ho vysvětlil, jako to už dělal dřív.

Verš

ei-mata rāsa-līlāya haya yata śloka
sabāra artha kare, pāya kabhu harṣa-śoka

Synonyma

ei-mata — takto; rāsa-līlāya — v zábavách rāsa-līly; haya — je; yata śloka — kolik veršů; sabāra — jich všech; artha kare — vysvětluje význam; pāya — získává; kabhu — někdy; harṣa-śoka — štěstí a nářek.

Překlad

Takto vysvětlil význam každého verše týkajícího se rāsa-līly. Někdy byl velmi zkroušený a někdy velmi šťastný.

Verš

se saba ślokera artha, se saba ‘vikāra’
se saba varṇite grantha haya ati-vistāra

Synonyma

se saba — všech těchto; ślokera — veršů; artha — významy; se — tyto; saba — všechny; vikāra — proměny; se saba — ty všechny; varṇite — popsat; grantha haya — kniha bude; ati-vistāra — velmi objemná.

Překlad

Úplný popis všech těchto veršů a všech proměn, které se v Pánově těle odehrály, by zabral velké množství stránek.

Verš

dvādaśa vatsare ye ye līlā kṣaṇe-kṣaṇe
ati-bāhulya-bhaye grantha nā kailuṅ likhane

Synonyma

dvādaśa vatsare — během dvanácti let; ye ye — jakékoliv; līlā — zábavy; kṣaṇe-kṣaṇe — každým okamžikem; ati-bāhulya — příliš obšírná; bhaye — obávající se; grantha — kniha; — ne; kailuṅ likhane — napsal jsem.

Překlad

Abych tedy nezvětšoval tloušťku této knihy, nepopsal jsem všechny Pánovy zábavy, protože se odehrávaly v každém okamžiku, každý den, po dvanáct let.

Verš

pūrve yei dekhāñāchi dig-daraśana
taiche jāniha ‘vikāra’ ‘pralāpa’ varṇana

Synonyma

pūrve — dříve; yei — jak; dekhāñāchi — ukázal jsem; dik-daraśana — pouze náznak; taiche — podobně; jāniha — můžete znát; vikāra — proměny; pralāpa — bláznivé řeči; varṇana — popis.

Překlad

Jak jsem již dříve naznačil, popisuji zde Pánovu šílenou mluvu a Jeho tělesné proměny pouze v krátkosti.

Verš

sahasra-vadane yabe kahaye ‘ananta’
eka-dinera līlāra tabu nāhi pāya anta

Synonyma

sahasra-vadane — tisíci úst; yabe — když; kahaye — říká; ananta — Pán Ananta; eka-dinera — jednoho dne; līlāra — zábav; tabu — přesto; nāhi — ne; pāya — dosáhne; anta — hranici.

Překlad

I kdyby se tisícihlavý Ananta snažil popsat byť jen jeden den zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zjistil by, že zcela je popsat nedokáže.

Verš

koṭi-yuga paryanta yadi likhaye gaṇeśa
eka-dinera līlāra tabu nāhi pāya śeṣa

Synonyma

koṭi-yuga — milióny věků; paryanta — až po; yadi — pokud; likhaye — píše; gaṇeśa — polobůh Gaṇeśa (syn Pána Śivy); eka-dinera — jednoho dne; līlāra — zábav; tabu — přesto; nāhi pāya — nemůže dosáhnout; śeṣa — meze.

Překlad

I kdyby se Gaṇeśa, syn Pána Śivy a zkušený zapisovatel polobohů, po milióny věků snažil dokonale popsat jeden den Pánových zábav, nedokázal by se dobrat jejich konce.

Verš

bhaktera prema-vikāra dekhi’ kṛṣṇera camatkāra!
kṛṣṇa yāra nā pāya anta, kebā chāra āra?

Synonyma

bhaktera — oddaného; prema-vikāra — proměny extatických emocí; dekhi' — když vidí; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; camatkāra — údiv; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yāra — čeho; pāya — nemůže dosáhnout; anta — hranice; kebā — který; chāra — nepatrní; āra — jiní.

Překlad

Dokonce i Pán Kṛṣṇa žasne při pohledu na extatické proměny svých oddaných. Pokud tedy ani samotný Pán Kṛṣṇa nedokáže odhadnout hranice těchto emocí, jak by to mohli dokázat jiní?

Verš

bhakta-premāra yata daśā, ye gati prakāra
yata duḥkha, yata sukha, yateka vikāra
kṛṣṇa tāhā samyak nā pāre jānite
bhakta-bhāva aṅgīkare tāhā āsvādite

Synonyma

bhakta-premāra — extatických emocí oddaného; yata — všechny; daśā — stavy; ye — které; gati prakāra — způsob pokroku; yata — veškeré; duḥkha — neštěstí; yata — veškeré; sukha — štěstí; yateka — všechny; vikāra — proměny; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāhā — to; samyak — plně; pāre jānite — nemůže pochopit; bhakta-bhāva — náladu oddaného; aṅgīkare — přijímá; tāhā — tu; āsvādite — aby si vychutnal.

Překlad

Ani samotný Kṛṣṇa plně nechápe stavy, způsob pokroku, štěstí a neštěstí a nálady extatické lásky svých oddaných, a proto přijímá roli oddaného, aby si tyto emoce plně vychutnal.

Verš

kṛṣṇere nācāya premā, bhaktere nācāya
āpane nācaye, — tine nāce eka-ṭhāñi

Synonyma

kṛṣṇere — Kṛṣṇu; nācāya — roztančí; premā — láska ke Kṛṣṇovi; bhaktere — oddaného; nācāya — roztančí; āpane — osobně; nācaye — tančí; tine — všichni tři; nāce — tančí; eka-ṭhāñi — na jednom místě.

Překlad

Extatická láska ke Kṛṣṇovi roztančí jak Kṛṣṇu, tak i Jeho oddané, a sama také tančí. Všichni tři tak tančí na jednom místě.

Verš

premāra vikāra varṇite cāhe yei jana
cānda dharite cāhe, yena hañā ‘vāmana’

Synonyma

premāra — extatické lásky ke Kṛṣṇovi; vikāra — proměny; varṇite — popsat; cāhe — chce; yei jana — která osoba; cānda dharite — chytit měsíc; cāhe — chce; yena — jako když; hañā — jsoucí; vāmana — trpaslík.

Překlad

Ten, kdo chce popsat proměny extatické lásky ke Kṛṣṇovi, je jako trpaslík, který se snaží chytit měsíc na nebi.

Verš

vāyu yaiche sindhu-jalera hare eka ‘kaṇa’
kṛṣṇa-prema-kaṇa taiche jīvera sparśana

Synonyma

vāyu — vítr; yaiche — jako; sindhu-jalera — vody z oceánu; hare — odnese; eka kaṇa — kapku; kṛṣṇa-prema-kaṇa — jedné kapky lásky ke Kṛṣṇovi; taiche — podobně; jīvera sparśana — živá bytost se může dotknout.

Překlad

Tak jako vítr může odnést z oceánu jen kapku vody, může se živá bytost dotknout jen kapky z oceánu lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

kṣaṇe kṣaṇe uṭhe premāra taraṅga ananta
jīva chāra kāhāṅ tāra pāibeka anta?

Synonyma

kṣaṇe kṣaṇe — každým okamžikem; uṭhe — povstávají; premāra — lásky ke Kṛṣṇovi; taraṅga — vlny; ananta — neomezené; jīva — živá bytost; chāra — nepatrná; kāhāṅ — kde; tāra — toho; pāibeka — získá; anta — hranice.

Překlad

V tomto oceánu lásky se každým okamžikem zvedá nekonečné množství vln. Jak by mohla nepatrná živá bytost odhadnout jejich rozsah?

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya yāhā karena āsvādana
sabe eka jāne tāhā svarūpādi ‘gaṇa’

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāhā — cokoliv; karena — dělá; āsvādana — vychutnávání si; sabe — plně; eka — jeden; jāne — zná; tāhā — to; svarūpa-ādi gaṇa — oddaní jako Svarūpa Dāmodara Gosvāmī.

Překlad

Co si Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vychutnává ve své lásce ke Kṛṣṇovi, to může plně chápat jedině ten, kdo je na úrovni Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho.

Verš

jīva hañā kare yei tāhāra varṇana
āpanā śodhite tāra choṅye eka ‘kaṇa’

Synonyma

jīva hañā — jsoucí obyčejnou živou bytostí; kare — činí; yei — kdokoliv; tāhāra — toho; varṇana — popis; āpanā — sebe; śodhite — očistit; tāra — toho; choṅye — dotkne se; eka kaṇa — jedné kapky.

Překlad

Když zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua popisuje nějaká obyčejná živá bytost, dotkne se jedné kapky tohoto velkého oceánu a tím se očistí.

Verš

ei-mata rāsera śloka-sakala-i paḍilā
śeṣe jala-kelira śloka paḍite lāgilā

Synonyma

ei-mata — takto; rāsera — tance rāsa; śloka — verše; sakala-i — všechny; paḍilā — recitoval; śeṣe — na konec; jala-kelira — o vodních zábavách; śloka — verš; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

Tak byly předneseny všechny verše o tanci rāsa, a nakonec byl recitován verš týkající se vodních zábav.

Verš

tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga-saṅga-
ghṛṣṭa-srajaḥ sa kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
gandharva-pālibhir anudruta āviśad vāḥ
śrānto gajībhir ibha-rāḍ iva bhinna-setuḥ

Synonyma

tābhiḥ — jimi (gopīmi); yutaḥ — doprovázený; śramam — únavu; apohitum — aby odstranil; aṅga-saṅga — dotýkáním se těl; ghṛṣṭa — rozmačkané; srajaḥ — z květinové girlandy; saḥ — On; kuca-kuṅkumakuṅkumou z ňader; rañjitāyāḥ — obarvený; gandharva-pa — jako nebešťan z Gandharvaloky; alibhiḥ — čmeláky; anudrutaḥ — následovaný; āviśat — vstoupil; vāḥ — do vody; śrāntaḥ — unavený; gajībhiḥ — slonicemi; ibha — slonů; rāṭ — král; iva — jako; bhinna-setuḥ — nad védskými morálními zásadami.

Překlad

„Tak jako nezávislý vůdce slonů vstupuje do vody obklopen slonicemi, vstoupil Kṛṣṇa, který stojí nad védskými morálními zásadami, do vod Jamuny obklopen gopīmi. Když svou hrudí třel o jejich ňadra, rozmačkala se Mu girlanda a kuṅkumovým práškem se obarvila do červena. Vůně této girlandy přitahovala bzučící čmeláky, kteří Kṛṣṇu následovali jako nebešťané z Gandharvaloky. Tímto způsobem Pán Kṛṣṇa odstranil únavu z tance rāsa.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.22).

Verš

ei-mata mahāprabhu bhramite bhramite
āiṭoṭā haite samudra dekhena ācambite

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhramite bhramite — když bloumal; āiṭoṭā haite — z chrámu Āitoṭā; samudra — moře; dekhena — vidí; ācambite — najednou.

Překlad

Při toulkách u chrámu Āitoṭā Śrī Caitanya Mahāprabhu najednou spatřil moře.

Verš

candra-kāntye uchalita taraṅga ujjvala
jhalamala kare, — yena ‘yamunāra jala’

Synonyma

candra-kāntye — díky paprskům měsíčního světla; uchalita — vzedmuté; taraṅga — vlny; ujjvala — jasně; jhalamala kare — třpytí se; yena — jako kdyby; yamunāra jala — voda řeky Jamuny.

Překlad

Vzedmuté vlny moře se v měsíčním světle třpytily jako vody řeky Jamuny.

Verš

yamunāra bhrame prabhu dhāñā calilā
alakṣite yāi’ sindhu-jale jhāṅpa dilā

Synonyma

yamunāra bhrame — jelikož si spletl s Jamunou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dhāñā calilā — velkou rychlostí se rozběhl; alakṣite — neviděný; yāi' — jdoucí; sindhu-jale — do mořské vody; jhāṅpa dilā — skočil.

Překlad

Pán, který si spletl moře s Jamunou, se velkou rychlostí rozběhl a nikým neviděn skočil do vody.

Verš

paḍitei haila mūrcchā, kichui nā jāne
kabhu ḍubāya, kabhu bhāsāya taraṅgera gaṇe

Synonyma

paḍitei — když padl; haila mūrcchā — ztratil vědomí; kichui — cokoliv; jāne — nechápal; kabhu — někdy; ḍubāya — potápějí; kabhu — někdy; bhāsāya — nadnášejí; taraṅgera gaṇe — vlny.

Překlad

Po pádu do moře ztratil vědomí a nechápal, kde se nachází. Chvílemi byl pod vodou a chvílemi se vznášel na vlnách.

Verš

taraṅge vahiyā phire, — yena śuṣka kāṣṭha
ke bujhite pāre ei caitanyera nāṭa?

Synonyma

taraṅge — vlny; vahiyā phire — nesou sem a tam; yena — jako; śuṣka kāṣṭha — kus suchého dřeva; ke — kdo; bujhite pāre — může pochopit; ei — toto; caitanyera nāṭa — divadelní představení Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Vlny Ho nesly sem a tam jako kus suchého dřeva. Kdo dokáže toto divadelní představení Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopit?

Verš

koṇārkera dike prabhure taraṅge lañā yāya
kabhu ḍubāñā rākhe, kabhu bhāsāñā lañā yāya

Synonyma

koṇārkera dike — ke chrámu Koṇārka; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; taraṅge — vlny; lañā yāya — odnášejí; kabhu — chvílemi; ḍubāñā — potápějící; rākhe — udržují; kabhu — chvílemi; bhāsāñā — nadnášející; lañā yāya — odnášejí.

Překlad

Vlny Pána chvílemi potápěly a chvílemi nadnášely, a tak Jej nesly k chrámu Koṇārka.

Význam

Koṇārka, obecně známý jako Arka-tīrtha, je chrám Pána Sūryi, boha slunce. Nachází se na břehu moře asi třicet kilometrů severně od Džagannáth Purí. Byl postaven z černého kamene na počátku třináctého století éry Śaka a je ukázkou zručného kamenosochařství a architektury.

Verš

yamunāte jala-keli gopī-gaṇa-saṅge
kṛṣṇa karena — mahāprabhu magna sei raṅge

Synonyma

yamunāte — v řece Jamuně; jala-keli — vodním hrátkám; gopī-gaṇa-saṅge — s gopīmi; kṛṣṇa karena — Kṛṣṇa se oddává; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; magna — zcela pohroužený; sei raṅge — do těchto zábav.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zcela pohroužil do zábav, kterým se Pán Kṛṣṇa oddával s gopīmi ve vodách Jamuny.

Verš

ihāṅ svarūpādi-gaṇa prabhu nā dekhiyā
‘kāhāṅ gelā prabhu?’ kahe camakita hañā

Synonyma

ihāṅ — zde; svarūpa-ādi-gaṇa — oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když neviděli; kāhāṅ — kam; gelā — šel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — říkají; camakita hañā — užaslí.

Překlad

Mezitím Śrī Caitanya Mahāprabhu zmizel oddaným vedeným Svarūpou Dāmodarem z dohledu. Udivení oddaní Ho začali hledat a ptali se: „Kam Pán šel?“

Verš

mano-vege gelā prabhu, dekhite nārilā
prabhure nā dekhiyā saṁśaya karite lāgilā

Synonyma

manaḥ-vege — rychlostí mysli; gelā — šel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhite nārilā — nikdo neviděl; prabhure — Pána; dekhiyā — když neviděli; saṁśaya — pochyby; karite lāgilā — začali mít.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu utekl rychlostí mysli. Nikdo Ho neviděl. Všichni byli proto zmatení, kde může být.

Verš

‘jagannātha dekhite kibā devālaye gelā?
anya udyāne kibā unmāde paḍilā?

Synonyma

jagannātha — Pána Jagannātha; dekhite — zhlédnout; kibā — zdali; devālaye — do chrámu; gelā — šel; anya — jiné; udyāne — do zahrady; kibā — nebo; unmāde — v šílenství; paḍilā — upadl.

Překlad

„Šel Pán do Jagannāthova chrámu nebo v šílenství upadl v nějaké zahradě?“

Verš

guṇḍicā-mandire gelā, kibā narendrere?
caṭaka-parvate gelā, kibā koṇārkere?’

Synonyma

guṇḍicā-mandire — do chrámu Guṇḍici; gelā — šel; kibā — nebo; narendrere — k jezeru Naréndra; caṭaka-parvate — k Čatak-parvatu; gelā — šel; kibā — nebo; koṇārkere — do chrámu v Konárce.

Překlad

„Možná, že šel do chrámu Guṇḍici, nebo k jezeru Naréndra nebo k Čatak-parvatu. Možná šel do chrámu v Konárce.“

Verš

eta bali’ sabe phire prabhure cāhiyā
samudrera tīre āilā kata jana lañā

Synonyma

eta bali' — zatímco takto mluvili; sabe — všichni; phire — chodí z místa na místo; prabhure cāhiyā — hledající Śrī Caitanyu Mahāprabhua; samudrera tīre — na pláž; āilā — přišli; kata — mnoha; jana — lidmi; lañā — doprovázeni.

Překlad

Takto spolu oddaní rozmlouvali a přitom hledali Pána, kde se dalo. Nakonec přišli v doprovodu mnoha dalších lidí na pláž.

Verš

cāhiye beḍāite aiche rātri-śeṣa haila
‘antardhāna ha-ilā prabhu’, — niścaya karila

Synonyma

cāhiye — hledící; beḍāite — bloumající; aiche — takto; rātri-śeṣa haila — noc skončila; antardhāna ha-ilā — zmizel; prabhu — Pán; niścaya karila — došli k závěru.

Překlad

Zatímco hledali Pána, noc skončila, a všichni si tedy řekli: „Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu již není mezi námi.“

Verš

prabhura vicchede kāra dehe nāhi prāṇa
aniṣṭā-śaṅkā vinā kāra mane nāhi āna

Synonyma

prabhura — od Pána; vicchede — kvůli odloučení; kāra — u všech; dehe — v těle; nāhi prāṇa — téměř nebyl život; aniṣṭā-śaṅkā — obav z nějakého neštěstí; vinā — kromě; kāra — všech; mane — v mysli; nāhi āna — není nic jiného.

Překlad

Všichni měli v odloučení od Pána pocit, jako kdyby přišli o život. Oddaní došli k závěru, že muselo dojít k nějakému neštěstí. Nic jiného je nenapadalo.

Verš

“aniṣṭa-śaṅkīni bandhu-hṛdayāni bhavanti hi”

Synonyma

aniṣṭā — nějakého neštěstí; śaṅkīni — s obavami; bandhu — přátel a příbuzných; hṛdayāni — srdce; bhavanti — stává se; hi — zajisté.

Překlad

„Příbuzný nebo důvěrný přítel má vždy obavy, aby se jeho milému nic nestalo.“

Význam

Toto je citát z Abhijñāta-śakuntalā-nāṭaky.

Verš

samudrera tīre āsi’ yukati karilā
cirāyu-parvata-dike kata-jana gelā

Synonyma

samudrera tīre — na mořský břeh; āsi' — když přišli; yukati karilā — radili se spolu; cirāyu-parvata — k Čatak-parvatu; dike — směrem; kata-jana — někteří z nich; gelā — šli.

Překlad

Když přišli na pláž, poradili se spolu. Někteří z nich se vydali hledat Śrī Caitanyu Mahāprabhua k Čatak-parvatu.

Verš

pūrva-diśāya cale svarūpa lañā kata jana
sindhu-tīre-nīre karena prabhura anveṣaṇa

Synonyma

pūrva-diśāya — východním směrem; cale — jde; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; lañā — beroucí; kata jana — několik osob; sindhu-tīre — na břehu moře; nīre — ve vodě; karena — dělá; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; anveṣaṇa — hledání.

Překlad

Svarūpa Dāmodara šel ještě s dalšími na východ, kde Pána hledal na pláži i ve vodě.

Verš

viṣāde vihvala sabe, nāhika ‘cetana’
tabu preme bule kari’ prabhura anveṣaṇa

Synonyma

viṣāde — velkým zármutkem; vihvala — zachváceni; sabe — u všech; nāhika — nebylo; cetana — vědomí; tabu — přesto; preme — z lásky; bule — chodí; kari' — činící; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; anveṣaṇa — hledání.

Překlad

Všichni byli skleslí a téměř v bezvědomí, ale z extatické lásky dál chodili z místa na místo a pokračovali v hledání Pána.

Verš

dekhena — eka jāliyā āise kāndhe jāla kari’
hāse, kānde, nāce, gāya, bale ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

dekhena — vidí; eka jāliyā — nějaký rybář; āise — přichází; kāndhe — na rameni; jāla kari' — nesoucí síť; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; bale — říká; hari hari — Hari, Hari.

Překlad

Když tak šli po pláži, viděli přicházet nějakého rybáře se sítí přes rameno. Smál se, plakal, tančil, zpíval a neustále opakoval svaté jméno „Hari, Hari“.

Verš

jāliyāra ceṣṭā dekhi’ sabāra camatkāra
svarūpa-gosāñi tāre puchena samācāra

Synonyma

jāliyāra — rybáře; ceṣṭā — počínání; dekhi' — když viděli; sabāra — všech; camatkāra — úžas; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; tāre — jeho; puchena — ptá se; samācāra — co se stalo.

Překlad

Všichni při pohledu na rybářovo počínání žasli. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī se ho proto zeptal, co se stalo.

Verš

“kaha, jāliyā, ei dike dekhilā eka-jana?
tomāra ei daśā kene, — kahata’ kāraṇa?”

Synonyma

kaha — prosím řekni; jāliyā — ó rybáři; ei dike — v tomto směru; dekhilā — viděl jsi; eka-jana — někoho; tomāra — tvůj; ei — tento; daśā — stav; kene — proč; kahata' — prosím řekni; kāraṇa — příčinu.

Překlad

„Můj drahý rybáři,“ řekl mu, „proč se takto chováš? Viděl jsi tu někoho? Co je příčinou tvého chování? Prosím prozraď nám to.“

Verš

jāliyā kahe, — “ihāṅ eka manuṣya nā dekhila
jāla vāhite eka mṛtaka mora jāle āila

Synonyma

jāliyā kahe — rybář řekl; ihāṅ — zde; eka — jednoho; manuṣya — člověka; dekhila — neviděl jsem; jāla vāhite — při práci se sítí; eka — jedna; mṛtaka — mrtvola; mora jāle — do mé sítě; āila — dostala se.

Překlad

Rybář odpověděl: „Neviděl jsem tu nikoho, ale když jsem do vody hodil svou síť, chytil jsem jednu mrtvolu.“

Verš

baḍa matsya bali’ āmi uṭhāiluṅ yatane
mṛtaka dekhite mora bhaya haila mane

Synonyma

baḍa — velká; matsya — ryba; bali' — jelikož jsem si myslel, že to je; āmi — já; uṭhāiluṅ — vytáhl jsem; yatane — opatrně; mṛtaka — mrtvolu; dekhite — když jsem viděl; mora — mé; bhaya — strach; haila — byl; mane — v mysli.

Překlad

„Opatrně jsem ji vytáhl v domnění, že to je velká ryba, ale jakmile jsem zjistil, že je to mrtvola, dostal jsem velký strach.“

Verš

jāla khasāite tāra aṅga-sparśa ha-ila
sparśa-mātre sei bhūta hṛdaye paśila

Synonyma

jāla — síť; khasāite — uvolnit; tāra — Jeho; aṅga-sparśa — dotek těla; ha-ila — byl; sparśa-mātre — jakmile jsem se jí dotkl; sei — ten; bhūta — duch; hṛdaye — do mého srdce; paśila — vstoupil.

Překlad

„Když jsem se snažil síť uvolnit, dotkl jsem se toho těla a vzápětí do mého srdce vstoupil duch.“

Verš

bhaye kampa haila, mora netre vahe jala
gadgada vāṇī, roma uṭhila sakala

Synonyma

bhaye — strachem; kampa — třes; haila — byl; mora — mých; netre — v očích; vahe — proudí; jala — slzy; gadgada — zalykající se; vāṇī — hlas; roma — chlupy; uṭhila — zježily se; sakala — všechny.

Překlad

„Třásl jsem se strachem a ronil slzy. Zalykal se mi hlas a zježily se mi chlupy po celém těle.“

Verš

kibā brahma-daitya, kibā bhūta, kahane nā yāya
darśana-mātre manuṣyera paiśe sei kāya

Synonyma

kibā — zda; brahma-daityabrāhmaṇský duch; kibā — nebo; bhūta — obyčejný duch; kahane yāya — nemohu; darśana-mātre — jakmile někdo uvidí; manuṣyera — člověka; paiśe — vstoupí; sei kāya — toto tělo.

Překlad

„Nevím, jestli ta mrtvola, kterou jsem vylovil, byla duchem mrtvého brāhmaṇy nebo obyčejného člověka, ale jakmile na ni člověk pohlédne, vstoupí mu do těla duch.“

Verš

śarīra dīghala tāra — hāta pāṅca-sāta
ekeka-hasta-pada tāra, tina tina hāta

Synonyma

śarīra — tělo; dīghala — dlouhé; tāra — Jeho; hāta — loktů (jeden loket měří přibližně 45 cm); pāṅca-sāta — pět až sedm; ekeka — každá; hasta-pada — ruka a noha; tāra — toho; tina — tři; tina — tři; hāta — lokty.

Překlad

„Tělo toho ducha je velmi dlouhé, pět až sedm loktů, a každá z jeho končetin je dlouhá skoro tři lokty.“

Verš

asthi-sandhi chuṭile carma kare naḍa-baḍe
tāhā dekhi’ prāṇa kā’ra nāhi rahe dhaḍe

Synonyma

asthi-sandhi — klouby; chuṭile — oddělené; carma — kůže; kare — činí; naḍa-baḍe — držení; tāhā — to; dekhi' — když uvidí; prāṇa — život; kā'ra — jehož; nāhi — ne; rahe — zůstane; dhaḍe — v těle.

Překlad

„Jeho klouby jsou od sebe pod kůží oddělené a kůže je úplně uvolněná. Ten, kdo to spatří, nemůže zůstat naživu.“

Verš

maḍā-rūpa dhari’ rahe uttāna-nayana
kabhu goṅ-goṅ kare, kabhu rahe acetana

Synonyma

maḍā — mrtvoly; rūpa — podobu; dhari' — poté, co přijal; rahe — zůstává; uttāna-nayana — s otevřenýma očima; kabhu — někdy; goṅ-goṅ — zvuk goṅ-goṅ; kare — vydává; kabhu — někdy; rahe — zůstává; acetana — v bezvědomí.

Překlad

„Ten duch přijal podobu mrtvoly, ale má stále otevřené oči. Chvílemi vydává zvuk ,goṅ-goṅ̀ a chvílemi je v bezvědomí.“

Verš

sākṣāt dekhechoṅ, — more pāila sei bhūta
mui maile mora kaiche jīve strī-put

Synonyma

sākṣāt — přímo; dekhechoṅ — viděl jsem; more — mě; pāila — vstoupil do; sei — ten; bhūta — duch; mui maile — pokud zemřu; mora — moje; kaiche — jak; jīve — budou žít; strī-put — žena a děti.

Překlad

„Toho ducha jsem viděl na vlastní oči a On mě posedl. Pokud však zemřu, kdo se postará o mou ženu a děti?“

Verš

sei ta’ bhūtera kathā kahana nā yāya
ojhā-ṭhāñi yāichoṅ, — yadi se bhūta chāḍāya

Synonyma

sei — to; ta' — zajisté; bhūtera — o duchovi; kathā — vyprávění; kahana — říkat; yāya — není možné; ojhā-ṭhāñi — k vyhaněči duchů; yāichoṅ — jdu; yadi — jestli; se — tohoto; bhūta — ducha; chāḍāya — dokáže vyhnat.

Překlad

„O tomto duchovi je velmi těžké hovořit, ale právě jdu k vyhaněči duchů, abych se ho zeptal, zda mě toho dokáže zbavit.“

Verš

ekā rātrye buli’ matsya māriye nirjane
bhūta-preta āmāra nā lāge ‘nṛsiṁha’-smaraṇe

Synonyma

ekā — sám; rātrye — v noci; buli' — když chodím; matsya — ryby; māriye — zabíjím; nirjane — na odlehlých místech; bhūta-preta — duchové; āmāra — mě; lāge — nemohu se dotknout; nṛsiṁha-smaraṇe — díky vzpomínání na Nṛsiṁhu.

Překlad

„V noci se toulám sám a na odlehlých místech zabíjím ryby. A jelikož přitom vzpomínám na modlitbu k Pánu Nṛsiṁhovi, duchové se mě nikdy nedotknou.“

Verš

ei bhūta nṛsiṁha-nāme cāpaye dviguṇe
tāhāra ākāra dekhite bhaya lāge mane

Synonyma

ei bhūta — tento duch; nṛsiṁha-nāme — díky svatému jménu Pána Nṛsiṁhy; cāpaye — přepadá mě; dvi-guṇe — dvojnásobnou silou; tāhāra — jeho; ākāra — podobu; dekhite — když vidím; bhaya — strach; lāge mane — povstává v mysli.

Překlad

„Tento duch mě však přepadá dvojnásobnou silou, když pronáším Nṛsiṁha mantru. Už jen při pohledu na podobu toho ducha se mé mysli zmocňuje velký strach.“

Verš

othā nā yāiha, āmi niṣedhi tomāre
tāhāṅ gele sei bhūta lāgibe sabāre”

Synonyma

othā — tam; yāiha — nechoďte; āmi — já; niṣedhi — zakazuji; tomāre — vám; tāhāṅ — tam; gele — pokud půjdete; sei bhūta — tento duch; lāgibe — chytí; sabāre — vás všechny.

Překlad

„Nechoďte tam, zakazuji vám to. Jestli tam půjdete, ten duch se vás všech zmocní.“

Verš

eta śuni’ svarūpa-gosāñi saba tattva jāni’
jāliyāre kichu kaya sumadhura vāṇī

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; saba — celou; tattva — pravdu; jāni' — jelikož pochopil; jāliyāre — rybářovi; kichu — nějaká; kaya — řekl; su-madhura — sladká; vāṇī — slova.

Překlad

Po vyslechnutí těchto slov Svarūpa Dāmodara pochopil celou pravdu a sladkými slovy k rybáři promluvil.

Verš

‘āmi — baḍa ojhā jāni bhūta chāḍāite’
mantra paḍi’ śrī-hasta dilā tāhāra māthāte

Synonyma

āmi — já; baḍa — velký; ojhā — vyhaněč duchů; jāni — vím; bhūta — ducha; chāḍāite — jak vyhnat; mantra paḍi' — zatímco pronášel mantry; śrī-hasta — svou ruku; dilā — položil; tāhāra māthāte — na jeho hlavu.

Překlad

„Já jsem známý vyhaněč duchů,“ řekl, „a vím, jak tě toho ducha zbavit.“ Potom pronesl nějaké mantry a položil ruku rybáři na hlavu.

Verš

tina cāpaḍa māri’ kahe, — ‘bhūta palāila
bhaya nā pāiha’ — bali’ susthira karila

Synonyma

tina cāpaḍa māri' — po třech fackách; kahe — říká; bhūta — duch; palāila — odešel; bhaya pāiha — neboj se; bali' — říkající; susthira karila — uklidnil ho.

Překlad

Dal rybáři tři facky a řekl: „Nyní již duch odešel. Neboj se.“ Těmito slovy rybáře uklidnil.

Verš

eke prema, āre bhaya, — dviguṇa asthira
bhaya-aṁśa gela, — se haila kichu dhīra

Synonyma

eke — na jedné straně; prema — extatická láska; āre — na druhé straně; bhaya — strach; dvi-guṇa — dvojnásobně; asthira — rozrušený; bhaya-aṁśa — strach; gela — opadl; se — on; haila — stal se; kichu — trochu; dhīra — rozvážným.

Překlad

Rybář byl ovlivněný extatickou láskou k Bohu, ale měl také strach. Byl tedy dvojnásobně rozrušený. Nyní však jeho strach opadl, a tak se trochu uklidnil.

Verš

svarūpa kahe, — “yāṅre tumi kara ‘bhūta’-jñāna
bhūta nahe — teṅho kṛṣṇa-caitanya bhagavān

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl; yāṅre — ta osoba, kterou; tumi — ty; kara bhūta-jñāna — považuješ za ducha; bhūta nahe — není duch; teṅho — On; kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Svarūpa Dāmodara rybáři řekl: „Můj drahý pane, ta osoba, kterou považuješ za ducha, ve skutečnosti není duch, ale Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.“

Verš

premāveśe paḍilā teṅho samudrera jale
tāṅre tumi uṭhāilā āpanāra jāle

Synonyma

prema-āveśe — v extatickém rozpoložení; paḍilā — spadl; teṅho — On; samudrera jale — do vody moře; tāṅre — Jeho; tumi — ty; uṭhāilā — vylovil jsi; āpanāra jāle — ve své síti.

Překlad

„Pán spadl v extázi lásky do moře a ty jsi Ho chytil do sítě a vytáhl ven.“

Verš

tāṅra sparśe ha-ila tomāra kṛṣṇa-premodaya
bhūta-preta-jñāne tomāra haila mahā-bhaya

Synonyma

tāṅra sparśe — Jeho dotekem; ha-ila — bylo; tomāra — tvoje; kṛṣṇa-prema-udaya — probuzení extatické lásky ke Kṛṣṇovi; bhūta-preta-jñāne — jelikož sis myslel, že je to duch; tomāra — tvůj; haila — byl; mahā-bhaya — velký strach.

Překlad

„Pouhým dotekem Jeho těla se v tobě probudila tvá spící láska ke Kṛṣṇovi, ale protože jsi Ho považoval za ducha, měl jsi z Něho velký strach.“

Verš

ebe bhaya gela, tomāra mana haila sthire
kāhāṅ tāṅre uṭhāñācha, dekhāha āmāre”

Synonyma

ebe — nyní; bhaya — strach; gela — odešel; tomāra — tvoje; mana — mysl; haila — stala se; sthire — uklidněná; kāhāṅ — kde; tāṅre — Jeho; uṭhāñācha — vytáhl jsi; dekhāha — prosím ukaž; āmāre — mi.

Překlad

„Teď, když je tvůj strach pryč a máš klidnou mysl, mi prosím ukaž, kde je.“

Verš

jāliyā kahe, — “prabhure dekhyāchoṅ bāra-bāra
teṅho nahena, ei ati-vikṛta ākāra”

Synonyma

jāliyā kahe — rybář řekl; prabhure — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhyāchoṅ — viděl jsem; bāra-bāra — mnohokrát; teṅho — On; nahena — není; ei — toto; ati-vikṛta — velmi znetvořené; ākāra — tělo.

Překlad

Rybář odpověděl: „Pána jsem viděl mnohokrát, ale to není On. Toto tělo je velmi znetvořené.“

Verš

svarūpa kahe, — “tāṅra haya premera vikāra
asthi-sandhi chāḍe, haya ati dīrghākāra”

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; tāṅra — u Něho; haya — jsou; premera — lásky k Bohu; vikāra — tělesné proměny; asthi-sandhi — klouby kostí; chāḍe — oddělí se; haya — je; ati — velmi; dīrgha-ākāra — prodloužené tělo.

Překlad

Svarūpa Dāmodara řekl: „Pánovi se mění tělo Jeho láskou k Bohu. Někdy se Mu oddělí klouby a tělo se prodlouží.“

Verš

śuni, sei jāliyā ānandita ha-ila
sabā lañā gela, mahāprabhure dekhāila

Synonyma

śuni' — když slyšel; sei — to; jāliyā — rybář; ānandita ha-ila — byl velmi šťastný; sabā lañā — beroucí všechny; gela — šel; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhāila — ukázal.

Překlad

Rybáři tato slova udělala velkou radost. Vzal všechny oddané s sebou a ukázal jim Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

bhūmite paḍi’ āche prabhu dīrgha saba kāya
jale śveta-tanu, vālu lāgiyāche gāya

Synonyma

bhūmite — na zemi; paḍi' — ležící; āche — byl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dīrgha — protáhlé; saba kāya — celé tělo; jale — vodou; śveta-tanu — vybělené tělo; vālu — písek; lāgiyāche gāya — měl po celém těle.

Překlad

Pán ležel na zemi s protaženým tělem, vyběleným vodou. Od hlavy až k patě byl celý od písku.

Verš

ati-dīrgha śithila tanu-carma naṭkāya
dūra patha uṭhāñā ghare ānāna nā yāya

Synonyma

ati-dīrgha — velmi protáhlé; śithila — ochablé; tanu — tělo; carma — kůže; naṭkāya — visela; dūra patha — daleko; uṭhāñā — zvednout a; ghare — domů; ānāna — odnést; yāya — nebylo možné.

Překlad

Pánovo tělo bylo protáhlé a ochablá kůže na něm jen visela. Zvednout Ho a odnést takovou dálku domů by bylo nemožné.

Verš

ārdra kaupīna dūra kari’ śuṣka parāñā
bahirvāse śoyāilā vālukā chāḍāñā

Synonyma

ārdra — mokré; kaupīna — spodní prádlo; dūra kari' — poté, co sundali; śuṣka — suché; parāñā — když oblékli; bahirvāse — na svrchní látku; śoyāilā — položili; vālukā — písek; chāḍāñā — a odstranili.

Překlad

Oddaní Pánovi sundali Jeho mokré spodní prádlo a oblékli suché. Poté Ho položili na svrchní část oděvu a odstranili Mu z těla písek.

Verš

sabe meli’ ucca kari’ karena saṅkīrtane
ucca kari’ kṛṣṇa-nāma kahena prabhura kāṇe

Synonyma

sabe meli' — všichni společně; ucca kari' — velmi hlasitě; karena — prováděli; saṅkīrtane — zpívání svatého jména; ucca kari' — hlasitě; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; kahena — říkali; prabhura kāṇe — do ucha Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Všichni nahlas prováděli saṅkīrtan a hlasitě zpívali svaté jméno Kṛṣṇy Pánovi do ucha.

Verš

kata-kṣaṇe prabhura kāṇe śabda paraśila
huṅkāra kariyā prabhu tabahi uṭhila

Synonyma

kata-kṣaṇe — po nějaké době; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kāṇe — do ucha; śabda — zvuk; paraśila — vstoupil; huṅkāra kariyā — s hlasitým křikem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tabahi — okamžitě; uṭhila — vstal.

Překlad

Po nějaké době pronikl zvuk svatého jména Pánovi do ucha a On okamžitě vstal a hlasitě zakřičel.

Verš

uṭhitei asthi saba lāgila nija-sthāne
‘ardha-bāhye’ iti-uti karena daraśane

Synonyma

uṭhitei — jakmile vstal; asthi — kosti; saba — všechny; lāgila — vrátily se; nija-sthāne — na svá místa; ardha-bāhye — napůl při vnějším vědomí; iti-uti — sem a tam; karena daraśane — dívá se.

Překlad

Jakmile vstal, Jeho kosti se vrátily na svá místa, a napůl při vědomí se rozhlížel kolem.

Verš

tina-daśāya mahāprabhu rahena sarva-kāla
‘antar-daśā’, ‘bāhya-daśā’, ‘ardha-bāhya’ āra

Synonyma

tina-daśāya — ve třech stavech; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahena — zůstává; sarva-kāla — neustále; antaḥ-daśā — vnitřní stav; bāhya-daśā — vnější stav; ardha-bāhya — napůl vnější vědomí; āra — a.

Překlad

Pán se neustále nacházel v jednom ze tří stavů vědomí: vnitřním, vnějším a napůl vnějším.

Verš

antar-daśāra kichu ghora, kichu bāhya-jñāna
sei daśā kahe bhakta ‘ardha-bāhya’-nāma

Synonyma

antaḥ-daśāra — vnitřního stavu; kichu — nějaké; ghora — hluboké rozpoložení; kichu — nějaké; bāhya-jñāna — vnější vědomí; sei daśā — tomuto stavu; kahe — říkají; bhakta — oddaní; ardha-bāhya — napůl vnější vědomí; nāma — jménem.

Překlad

Když byl Pán hluboce pohroužený ve vnitřním vědomí, ale přesto navenek projevoval trochu vnějšího vědomí, oddaní Jeho stavu říkali ardha-bāhya neboli napůl vnější vědomí.

Verš

‘ardha-bāhye’ kahena prabhu pralāpa-vacane
ākāśe kahena prabhu, śunena bhakta-gaṇe

Synonyma

ardha-bāhye — při napůl vnějším vědomí; kahena — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pralāpa-vacane — bláznivá slova; ākāśe — do nebe; kahena — mluví; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; śunena — slyší; bhakta-gaṇe — oddaní.

Překlad

Při tomto napůl vnějším vědomí Śrī Caitanya Mahāprabhu hovořil jako blázen. Oddaní Ho zřetelně slyšeli, jak mluví do nebe.

Verš

“kālindī dekhiyā āmi gelāṅa vṛndāvana
dekhi, — jala-krīḍā karena vrajendra-nandana

Synonyma

kālindī — řeku Jamunu; dekhiyā — když jsem viděl; āmi — Já; gelāṅa — šel jsem; vṛndāvana — do Vrindávanu; dekhi — vidím; jala-krīḍā — vodním hrátkám; karena — oddává se; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Překlad

„Když jsem uviděl řeku Jamunu,“ řekl Pán, „šel jsem do Vrindávanu, a tam jsem viděl syna Nandy Mahārāje oddávat se vodním radovánkám.“

Verš

rādhikādi gopī-gaṇa-saṅge ekatra meli’
yamunāra jale mahā-raṅge karena keli

Synonyma

rādhikā-ādi — v čele se Śrīmatī Rādhārāṇī; gopī-gaṇa-saṅge — s gopīmi; ekatra meli' — poté, co se setkal; yamunāra — řeky Jamuny; jale — ve vodě; mahā-raṅge — v hravé náladě; karena keli — oddává se zábavám.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa byl ve vodě Jamuny ve společnosti gopī v čele se Śrīmatī Rādhārāṇī. V hravém rozpoložení se tam oddávali zábavám.“

Verš

tīre rahi’ dekhi āmi sakhī-gaṇa-saṅge
eka-sakhī sakhī-gaṇe dekhāya sei raṅge

Synonyma

tīre — na břehu; rahi' — stojící; dekhi — vidím; āmi — Já; sakhī-gaṇa-saṅge — s gopīmi; eka-sakhī — jedna gopī; sakhī-gaṇe — druhé gopī; dekhāya — ukazuje; sei raṅge — tuto zábavu.

Překlad

„Spolu s gopīmi jsem stál na břehu Jamuny a sledoval tuto zábavu. Jedna gopī ukazovala druhým vodní hrátky Rādhy a Kṛṣṇy.“

Verš

paṭṭa-vastra, alaṅkāre,samarpiyā sakhī-kare,
sūkṣma-śukla-vastra-paridhāna
kṛṣṇa lañā kāntā-gaṇa,
kailā jalāvagāhana,
jala-keli racilā suṭhāma

Synonyma

paṭṭa-vastra — hedvábné šaty; alaṅkāre — ozdoby; samarpiyā — poté, co svěřily; sakhī-kare — do rukou svých přítelkyň gopī; sūkṣma — velmi jemné; śukla-vastra — bílé šaty; paridhāna — oblékly si; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; lañā — beroucí; kāntā-gaṇa — milované gopī; kailā — oddával se; jala-avagāhana — koupání ve vodě; jala-keli — vodní hrátky; racilā — promyšlené; su-ṭhāma — velmi pěkné.

Překlad

„Gopī svěřily své hedvábné šaty a ozdoby do rukou svých přítelkyň a oblékly si jemné bílé šaty. Pán Kṛṣṇa vzal své milované gopī a ve vodách Jamuny se s nimi koupal a oddával překrásným zábavám.“

Verš

sakhi he, dekha kṛṣṇera jala-keli-raṅge
kṛṣṇa matta kari-vara,
cañcala kara-puṣkara,
gopī-gaṇa kariṇīra saṅge

Synonyma

sakhi he — ó Mé drahé přítelkyně; dekha — jen se podívejte; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; jala-keli — vodních zábav; raṅge — hravou náladu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; matta — šílený; kari-vara — vůdce slonů; cañcala — neklidné; kara-puṣkara — lotosové dlaně; gopī-gaṇagopī; kariṇīra — slonic; saṅge — ve společnosti.

Překlad

„Mé drahé přítelkyně, jen pohleďte na Kṛṣṇovy vodní zábavy! Kṛṣṇovy neklidné dlaně připomínají lotosové květy. Je jako vůdce šílených slonů a gopī, které Ho obklopují, jsou jako slonice.“

Verš

ārambhilā jala-keli,anyo’nye jala phelāpheli,
huḍāhuḍi, varṣe jala-dhāra
sabe jaya-parājaya,
nāhi kichu niścaya,
jala-yuddha bāḍila apāra

Synonyma

ārambhilā — započali; jala-keli — vodní hrátky; anyo'nye — jeden na druhého; jala — vodu; phelāpheli — navzájem stříkající; huḍāhuḍi — vřava; varṣe — ve sprškách; jala-dhāra — proudy vody; sabe — všichni; jaya-parājaya — vítězství či porážka; nāhi — ne; kichu — jakákoliv; niścaya — jistota; jala-yuddha — vodní bitva; bāḍila — nabývala na rozměrech; apāra — neomezeně.

Překlad

„Vodní hrátky začaly a všichni po sobě navzájem začali stříkat vodou. V těch přívalech vody nebylo jisté, která strana vyhrává, a která prohrává. Tato vodní bitva se neomezeně zvětšovala.“

Verš

varṣe sthira taḍid-gaṇa,siñce śyāma nava-ghana,
ghana varṣe taḍit-upare
sakhī-gaṇera nayana,
tṛṣita cātaka-gaṇa,
sei amṛta sukhe pāna kare

Synonyma

varṣe — v této spršce; sthira — stálé; taḍit-gaṇa — záblesky; siñce — kropí; śyāma — černý; nava-ghana — čerstvý mrak; ghana — tento mrak; varṣe — sesílá proudy deště; taḍit-upare — na záblesky; sakhī-gaṇeragopī; nayana — oči; tṛṣita — žízniví; cātaka-gaṇa — ptáci cātaka; sei amṛta — tento nektar; sukhe — šťastně; pāna kare — pijí.

Překlad

„Gopī vypadaly jako nepřerušované výboje blesku a Kṛṣṇa připomínal černý mrak. Blesky začaly stříkat vodu na mrak a mrak zase na blesky. Oči gopī šťastně pily nektarovou vodu z tohoto mraku jako žízniví ptáci cātaka.“

Verš

prathame yuddha ‘jalājali’,tabe yuddha ‘karākari’,
tāra pāche yuddha ‘mukhāmukhi’
tabe yuddha ‘hṛdāhṛdi’,
tabe haila ‘radāradi’,
tabe haila yuddha ‘nakhānakhi’

Synonyma

prathame — na začátku; yuddha — bitva; jalājali — cákání jeden na druhého; tabe — potom; yuddha — bitva; karākari — ruka proti ruce; tāra pāche — potom; yuddha — bitva; mukhāmukhi — tvář proti tváři; tabe — potom; yuddha — bitva; hṛdāhṛdi — hruď proti hrudi; tabe — potom; haila — byl; radāradi — zub proti zubu; tabe — potom; haila — byla; yuddha — bitva; nakhānakhi — nehet proti nehtu.

Překlad

„Když bitva začala, navzájem po sobě cákali vodou. Potom bojovali ruka proti ruce, pak tvář proti tváři, hruď proti hrudi, zub proti zubu a nakonec nehet proti nehtu.“

Verš

sahasra-kare jala seke,sahasra netre gopī dekhe,
sahasra-pade nikaṭa gamane
sahasra-mukha-cumbane,
sahasra-vapu-saṅgame,
gopī-narma śune sahasra-kāṇe

Synonyma

sahasra — tisíci; kare — rukama; jala — vodu; seke — cákají; sahasra — tisíci; netre — očima; gopīgopī; dekhe — vidí; sahasra — tisíci; pade — nohama; nikaṭa — blíž; gamane — když jdou; sahasra — tisíce; mukha — tváří; cumbane — když líbají; sahasra — tisíce; vapu — těl; saṅgame — když objímají; gopīgopī; narma — žerty; śune — když slyší; sahasra — tisíci; kāṇe — ušima.

Překlad

„Tisíce rukou cákaly vodu a gopī se na Kṛṣṇu dívaly tisíci očí. Přibližovaly se k Němu na tisících nohou, líbaly Ho s tisíci tváří a tisíce těl Ho objímaly. Tisíci uší gopī poslouchaly Jeho žertovná slova.“

Verš

kṛṣṇa rādhā lañā bale,gelā kaṇṭha-daghna jale,
chāḍilā tāhāṅ, yāhāṅ agādha pānī
teṅho kṛṣṇa-kaṇṭha dhari’,
bhāse jalera upari,
gajotkhāte yaiche kamalinī

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; lañā — beroucí; bale — násilím; gelā — šel; kaṇṭha-daghna — až po krk; jale — do vody; chāḍilā — pustil; tāhāṅ — tam; yāhāṅ — kde; agādha — velmi hluboká; pānī — voda; teṅho — Ona; kṛṣṇa-kaṇṭha — okolo Kṛṣṇova krku; dhari' — chytila se a; bhāse — plavala; jalera upari — na vodě; gaja-utkhāte — utržený slonem; yaiche — jako; kamalinī — lotosový květ.

Překlad

„Kṛṣṇa odvlekl Rādhārāṇī, zatáhl Ji až po krk do vody a pustil Ji až tam, kde byla voda velmi hluboká. Ona se však chytila Kṛṣṇy okolo krku a plavala na hladině jako lotosový květ, který utrhl slon svým chobotem.“

Verš

yata gopa-sundarī,kṛṣṇa tata rūpa dhari’,
sabāra vastra karilā haraṇe
yamunā-jala nirmala,
aṅga kare jhalamala,
sukhe kṛṣṇa kare daraśane

Synonyma

yata — kolik; gopa-sundarī — překrásných gopī; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tata — tolik; rūpa — podob; dhari' — poté, co přijal; sabāra — všech; vastra — oděvy; karilā haraṇe — odebral; yamunā-jala — voda Jamuny; nirmala — průzračná; aṅga — těla; kare jhalamala — lesknou se; sukhe — s radostí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare daraśane — dívá se.

Překlad

„Kṛṣṇa se expandoval do tolika podob, kolik bylo gopī, a potom jim všem stáhl oděvy, jimiž byly zahaleny. Voda řeky Jamuny byla křišťálově čistá a Kṛṣṇa se s radostí díval na jejich lesknoucí se těla.“

Verš

padminī-latā — sakhī-caya,kaila kāro sahāya,
taraṅga-haste patra samarpila
keha mukta-keśa-pāśa,
āge kaila adhovāsa,
haste keha kañculi dharila

Synonyma

padminī-latā — stonky lotosů; sakhī-caya — přátelé gopī; kaila — daly; kāro — některým gopīm; sahāya — pomoc; taraṅga-haste — vlnami Jamuny, přirovnávanými k rukám; patra — lotosové listy; samarpila — podaly; keha — některé; mukta — uvolněné; keśa-pāśa — prameny vlasů; āge — před; kaila — učinily; adhovāsa — spodní prádlo; haste — ruce; keha — některé; kañculi — jako živůtek; dharila — držely.

Překlad

„Stonky lotosů byly přátelé gopī, a tak jim nabídly lotosové listy. Lotosy svýma rukama – vlnami Jamuny – rozprostřely po hladině své velké oblé listy, aby zakryly těla gopī. Některé gopī si rozpustily vlasy a držely je před sebou jako prádlo zakrývající spodní část těla a rukama si jako živůtky zakrývaly ňadra.“

Verš

kṛṣṇera kalaha rādhā-sane,gopī-gaṇa sei-kṣaṇe,
hemābja-vane gelā lukāite
ākaṇṭha-vapu jale paiśe,
mukha-mātra jale bhāse,
padme-mukhe nā pāri cinite

Synonyma

kṛṣṇera — Kṛṣṇy; kalaha — roztržka; rādhā-sane — s Rādhou; gopī-gaṇagopī; sei-kṣaṇe — v té chvíli; hema-abja — bílých lotosů; vane — do lesa; gelā — odešly; lukāite — schovat se; ākaṇṭha — po krk; vapu — tělo; jale — do vody; paiśe — vstupují; mukha-mātra — pouze lotosy a tváře; jale — na vodě; bhāse — plavou; padme-mukhe — mezi lotosy a tvářemi; pāri — nelze; cinite — rozlišit.

Překlad

„Poté měl Kṛṣṇa roztržku s Rādhārāṇī, čehož všechny gopī využily k tomu, aby se ukryly mezi bílé lotosové květy. Ponořily se až po krk do vody a nad hladinou se vznášely jen jejich tváře, které byly k nerozeznání od lotosů.“

Verš

ethā kṛṣṇa rādhā-sane,kailā ye āchila mane,
gopī-gaṇa anveṣite gelā
tabe rādhā sūkṣma-mati,
jāniyā sakhīra sthiti,
sakhī-madhye āsiyā mililā

Synonyma

ethā — zde; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rādhā-sane — se Śrīmatī Rādhārāṇī; kailā — prováděl; ye — co; āchila — bylo; mane — na mysli; gopī-gaṇa — všechny gopī; anveṣite — hledat; gelā — vydaly se; tabe — tehdy; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; sūkṣma-mati — bystré inteligence; jāniyā — jelikož znala; sakhīragopī; sthiti — stav; sakhī-madhye — mezi přítelkyně; āsiyā — přišla a; mililā — přidala se.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa se v nepřítomnosti ostatních gopī choval ke Śrīmatī Rādhārāṇī, jak se Mu zlíbilo. Když gopī začaly Kṛṣṇu hledat, Śrīmatī Rādhārāṇī se okamžitě přidala k nim, protože má velmi bystrou inteligenci a zná rozpoložení svých přítelkyň.“

Verš

yata hemābja jale bhāse,tata nīlābja tāra pāśe,
āsi’ āsi’ karaye milana
nīlābje hemābje ṭheke,
yuddha haya pratyeke,
kautuke dekhe tīre sakhī-gaṇa

Synonyma

yata — kolik; hema-abja — bílých lotosů; jale — na vodě; bhāse — plave; tata — tolik; nīla-abja — modrých lotosů; tāra pāśe — vedle nich; āsi' āsi' — poté, co se přiblížily; karaye milana — setkávají se; nīla-abje — modré lotosové květy; hema-abje — s bílými lotosovými květy; ṭheke — sráží se; yuddha — bitva; haya — je; prati-eke — vzájemná; kautuke — pobaveně; dekhe — sledují; tīre — na břehu; sakhī-gaṇagopī.

Překlad

„Na hladině plavalo mnoho bílých lotosů a k nim se začalo přibližovat stejné množství modrých lotosů. Poté se bílé a modré lotosy srazily a začaly spolu bojovat. Gopī na břehu Jamuny to pobaveně sledovaly.“

Verš

cakravāka-maṇḍala,pṛthak pṛthak yugala,
jala haite karila udgama
uṭhila padma-maṇḍala,
pṛthak pṛthak yugala,
cakravāke kaila ācchādana

Synonyma

cakravāka-maṇḍala — oblé tvary ptáků cakravāka; pṛthak pṛthak — odděleně; yugala — páry; jala haite — z vody; karila — učinily; udgama — vynoření se; uṭhila — vynořily se; padma-maṇḍala — kruh lotosů; pṛthak pṛthak — oddělené; yugala — páry; cakravāke — ptáků cakravāků; kaila — učinily; ācchādana — zakrytí.

Překlad

„Když se zdvižená ňadra gopī, připomínající oblá těla ptáků cakravāků, vynořila v oddělených párech z vody, vynořily se i modré lotosy Kṛṣṇových rukou, aby je zakryly.“

Verš

uṭhila bahu raktotpala,pṛthak pṛthak yugala,
padma-gaṇera kaila nivāraṇa
‘padma’ cāhe luṭi’ nite,
‘utpala’ cāhe rākhite’,
‘cakravāka’ lāgi’ duṅhāra raṇa

Synonyma

uṭhila — vynořily se; bahu — mnohé; rakta-utpala — červené lotosy; pṛthak pṛthak — oddělené; yugala — páry; padma-gaṇera — modré lotosy; kaila — činily; nivāraṇa — překážku; padma — modré lotosy; cāhe — chtěly; luṭi' — ukrást a; nite — vzít; utpala — červené lotosy; cāhe rākhite' — chtěly ochránit; cakravāka lāgi' — pro ptáky cakravāky; duṅhāra — mezi těmi dvěma (červenými a modrými lotosy); raṇa — bitva.

Překlad

„Ruce gopī, které připomínaly červené lotosové květy, se v párech vynořily z vody, aby modré lotosy zastavily. Modré lotosy se snažily ukořistit bílé ptáky cakravāky a červené lotosy se je snažily ochránit. Proto se mezi nimi strhla bitva.“

Verš

padmotpala — acetana,cakravāka — sacetana,
cakravāke padma āsvādaya
ihāṅ duṅhāra ulṭā sthiti,
dharma haila viparīti,
kṛṣṇera rājye aiche nyāya haya

Synonyma

padma-utpala — modré a červené lotosy; acetana — bezvědomé; cakravāka — ptáci cakravākové; sa-cetana — vědomí; cakravāke — ptáky cakravāky; padma — modré lotosy; āsvādaya — vychutnávají si; ihāṅ — zde; duṅhāra — oba; ulṭā sthiti — obrácená situace; dharma — příznačný rys; haila — stal se; viparīti — obrácený; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; rājye — v království; aiche — takový; nyāya — základ; haya — je.

Překlad

„Modré a červené lotosy jsou bezvědomé objekty, kdežto ptáci cakravākové jsou vědomí a živí. V extázi lásky si však modré lotosy začaly vychutnávat cakravāky, což je v rozporu s přirozeným chováním, nicméně v království Pána Kṛṣṇy jsou takové změny základem Jeho zábav.“

Význam

Pták cakravāka si obvykle vychutnává lotos, ale v zábavách Kṛṣṇy si lotos, který je obvykle bez života, vychutnává ptáka cakravāku.

Verš

mitrera mitra saha-vāsī,cakravāke luṭe āsi’,
kṛṣṇera rājye aiche vyavahāra
aparicita śatrura mitra,
rākhe utpala, — e baḍa citra,
ei baḍa ‘virodha-alaṅkāra’

Synonyma

mitrera — boha slunce; mitra — přítel; saha-vāsī — žijící dohromady s ptáky cakravāky; cakravāke — ptáky cakravāky; luṭe — okrást; āsi' — přicházející; kṛṣṇera rājye — v Kṛṣṇově království; aiche — takové; vyavahāra — chování; aparicita — neznámý; śatrura mitra — přítel nepřítele; rākhe — ochraňuje; utpala — červený lotos; e — toto; baḍa citra — velmi úžasné; ei — toto; baḍa — velká; virodha-alaṅkāra — metafora protikladu.

Překlad

„Modré lotosy jsou přátelé boha slunce a zde okrádají cakravāky, i když žijí všichni pohromadě. Červené lotosy však kvetou v noci, a jsou proto pro cakravāky cizinci či nepřáteli. V Kṛṣṇových zábavách jsou však červené lotosy neboli ruce gopī ochránci jejich cakravāků neboli ňader. Jedná se o odporující si přirovnání.“

Význam

Modré lotosy rozkvétají s východem slunce, které je proto jejich přítelem. Ptáci cakravākové se také objevují při východu slunce, a s modrými lotosy se tedy potkávají. I když je modrý lotos přítelem slunce, v Kṛṣṇových zábavách okrádá svého přítele cakravāku. Normálně se cakravākové pohybují a lotosy stojí na místě, zde však Kṛṣṇovy ruce, přirovnané k modrým lotosům, napadají ňadra gopī, přirovnaná k ptákům cakravākům. Tomu se říká obrácené přirovnání. Červený lotos vykvétá v noci a na slunečním světle se zavírá. Je proto nepřítelem slunce, a pták cakravāka, který je slunci přítelem, ho nezná. Ňadra gopī jsou zde však přirovnána k cakravākům a jejich ruce k červeným lotosům, které je ochraňují, což je úžasný příklad obráceného přirovnání.

Verš

atiśayokti, virodhābhāsa,dui alaṅkāra prakāśa,
kari’ kṛṣṇa prakaṭa dekhāila
yāhā kari’ āsvādana,
ānandita mora mana,
netra-karṇa-yugma juḍāila

Synonyma

atiśaya-ukti — nadnesené řeči; virodha-ābhāsa — nesmyslné přirovnání; dui alaṅkāra — dvě metafory; prakāśa — projevy; kari' — když učinil; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prakaṭa — projevil; dekhāila — ukázal; yāhā — které; kari' āsvādana — když jsem si vychutnával; ānandita — potěšená; mora mana — Moje mysl; netra-karṇa — očí a uší; yugma — páry; juḍāila — byly uspokojené.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Ve svých zábavách Kṛṣṇa projevil dvě ozdoby v podobě nadsázky a obráceného přirovnání. Jejich vychutnávání přineslo radost Mé mysli a zcela uspokojilo Moje uši a oči.“

Verš

aiche vicitra krīḍā kari’,tīre āilā śrī-hari,
saṅge lañā saba kāntā-gaṇa
gandha-taila-mardana,
āmalakī-udvartana,
sevā kare tīre sakhī-gaṇa

Synonyma

aiche — takové; vicitra — úžasné; krīḍā — zábavy; kari' — poté, co prováděl; tīre — na břeh; āilā — přišel; śrī-hari — Pán Śrī Kṛṣṇa; saṅge — s sebou; lañā — beroucí; saba kāntā-gaṇa — všechny milované gopī; gandha — vonným; taila — olejem; mardana — masírování; āmalakī — z ovoce āmalakī; udvartana — potírání dření; sevā kare — slouží; tīre — na břehu Jamuny; sakhī-gaṇa — všechny gopī.

Překlad

„Poté, co se Pán Śrī Kṛṣṇa oddával těmto úžasným zábavám, vyšel i se všemi svými milovanými gopīmi na břeh Jamuny. Gopī, které byly na břehu, Mu tam pak sloužily tím, že masírovaly Jeho tělo i těla ostatních gopī vonným olejem a potíraly je dření z ovoce āmalakī.“

Verš

punarapi kaila snāna,śuṣka-vastra paridhāna,
ratna-mandire kailā āgamana
vṛndā-kṛta sambhāra,
gandha-puṣpa-alaṅkāra,
vanya-veśa karila racana

Synonyma

punarapi — znovu; kaila — provedli; snāna — koupel; śuṣka-vastra — suché oblečení; paridhāna — oblékli si; ratna-mandire — do malého domku z drahokamů; kailā — učinili; āgamana — příchod; vṛndā-kṛta — obstarané gopī Vṛndou; sambhāra — všemožné předměty; gandha-puṣpa-alaṅkāra — vonné květy a ozdoby; vanya-veśa — lesní oděvy; karila — učinila; racana — zařízení.

Překlad

„Potom se všichni znovu vykoupali, a když se oblékli do suchých šatů, odebrali se do malého domku z drahokamů, kde pro ně gopī Vṛndā zařídila lesní oděv tím, že je přikrášlila voňavými květy, zelenými listy a všemožnými dalšími ozdobami.“

Verš

vṛndāvane taru-latā,adbhuta tāhāra kathā,
bāra-māsa dhare phula-phala
vṛndāvane devī-gaṇa,
kuñja-dāsī yata jana,
phala pāḍi’ āniyā sakala

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; taru-latā — stromy a rostliny; adbhuta — úžasný; tāhāra kathā — jejich příběh; bāra-māsa — dvanáct měsíců; dhare — dávají; phula-phala — ovoce a květy; vṛndāvane — ve Vrindávanu; devī-gaṇa — všechny gopī; kuñja-dāsī — služebné ve stinném hájku; yata jana — všechny, které tam jsou; phala pāḍi' — poté, co natrhaly ovoce; āniyā — přinášející; sakala — různé druhy.

Překlad

„Vrindávanské stromy a rostliny jsou úžasné, protože po celý rok dávají ovoce a květy všeho druhu. Gopī a služebné z vrindávanských stinných hájků tyto plody a květy trhaly a nosily před Rādhu a Kṛṣṇu.“

Verš

uttama saṁskāra kari’,baḍa baḍa thālī bhari’,
ratna-mandire piṇḍāra upare
bhakṣaṇera krama kari’,
dhariyāche sāri sāri,
āge āsana vasibāra tare

Synonyma

uttama — nejvyšší; saṁskāra — čištění; kari' — provádějící; baḍa baḍa — velké; thālī — tácy; bhari' — plnící; ratna-mandire — v domě z drahokamů; piṇḍāra upare — na vyvýšený stupínek; bhakṣaṇera krama kari' — poté, co zařizují vše potřebné pro jedení; dhariyāche — nechávají; sāri sāri — jedno po druhém; āge — před; āsana — místo k sezení; vasibāra tare — aby bylo možné si sednout.

Překlad

„Gopī veškeré ovoce oloupaly a naskládaly je na velké podnosy na vyvýšeném stupínku v domě z drahokamů. Ovoce připravily k jídlu do úhledných řad a upravily před ním místo k sezení.“

Verš

eka nārikela nānā-jāti,eka āmra nānā bhāti,
kalā, koli — vividha-prakāra
panasa, kharjura, kamalā,
nāraṅga, jāma, santarā,
drākṣā, bādāma, meoyā yata āra

Synonyma

eka — jeden druh; nārikela — kokos; nānā-jāti — mnoha druhů; eka — jedno; āmra — mango; nānā bhāti — mnoha různých druhů; kalā — banány; koli — bobule; vividha-prakāra — různých druhů; panasa — chlebovník; kharjura — datle; kamalā — mandarinky; nāraṅga — pomeranče; jāma — borůvky; santarā — další druh mandarinek; drākṣā — hrozny vína; bādāma — mandle; meoyā — sušené ovoce; yata — tolik druhů, kolik jich jen je; āra — a.

Překlad

„Mezi ovocem bylo mnoho druhů kokosů a manga, banánů, bobulí, chlebovníků, datlí, mandarinek, pomerančů, ostružin, santar, hroznového vína, mandlí a všemožného sušeného ovoce.“

Verš

kharamujā, kṣīrikā, tāla,keśura, pānī-phala, mṛṇāla,
bilva, pīlu, dāḍimbādi yata
kona deśe kāra khyāti,
vṛndāvane saba-prāpti,
sahasra-jāti, lekhā yāya kata?

Synonyma

kharamujā — ananasový meloun; kṣīrikā — ovoce kṣīrikā; tāla — plod palmýry; keśura — ovoce keśura; pānī-phala — ovoce rostoucí v řece; mṛṇāla — lotosový plod; bilva — ovoce bilva; pīlu — zvláštní druh vrindávanského ovoce; dāḍimba-ādi — granátová jablka a další, podobné plody; yata — kolik jich jen je; kona deśe — v nějaké zemi; kāra — kterých; khyāti — sláva; vṛndāvane — ve Vrindávanu; saba-prāpti — dostupnost všeho; sahasra-jāti — tisíce druhů; lekhā yāya — lze popsat; kata — kolik.

Překlad

„Byly tam melouny, kṣīriky, palmýrové plody, keśury, vodní plody, lotosové plody, ovoce bilva, pīlu, granátová jablka a mnoho dalších plodů. Některé druhy jsou v různých zemích známé pod různými názvy, ale ve Vrindávanu jsou všechny neustále dostupné v tolika tisících druhů, že je nikdo nedokáže v úplnosti popsat.“

Verš

gaṅgājala, amṛtakeli,pīyūṣagranthi, karpūrakeli,
sarapūrī, amṛti, padmacini
khaṇḍa-kṣīrisāra-vṛkṣa,
ghare kari’ nānā bhakṣya,
rādhā yāhā kṛṣṇa lāgi’ āni

Synonyma

gaṅgā-jala — sladkost gaṅgājala; amṛta-keli — sladkost z mléka; pīyūṣa-granthipīyūśagranthi; karpūra-kelikarpūrakeli; sara-pūrī — sladkost z mléka; amṛti — sladkost z rýžové mouky; padma-cini — sladkost z lotosových květů; khaṇḍa-kṣīri-sāra-vṛkṣa — sladkosti z cukru, ve tvaru stromů; ghare — doma; kari' — poté, co připravila; nānā bhakṣya — různá jídla; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; yāhā — která; kṛṣṇa lāgi' — pro Kṛṣṇu; āni — přinesla.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī doma připravila různé druhy sladkostí z mléka a cukru, jako je gaṅgājala, amṛtakeli, pīyūṣagranthi, karpūrakeli, sarapūrī, amṛti, padmacini a khaṇḍa-kṣīrisāra-vṛkṣa, a všechny je potom přinesla Kṛṣṇovi.“

Verš

bhakṣyera paripāṭī dekhi’,kṛṣṇa hailā mahā-sukhī,
vasi’ kaila vanya bhojana
saṅge lañā sakhī-gaṇa,
rādhā kailā bhojana,
duṅhe kailā mandire śayana

Synonyma

bhakṣyera — jídel; paripāṭī — přípravu; dekhi' — když viděl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; hailā — stal se; mahā-sukhī — velmi šťastný; vasi' — poté, co usedl; kaila — provedl; vanya bhojana — piknik v lese; saṅge — ve společnosti; lañā — beroucí; sakhī-gaṇa — všechny gopī; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kailā bhojana — přijaly zbytky; duṅhe — oba; kailā — učinili; mandire — v domě z drahokamů; śayana — ulehnutí.

Překlad

„Když Kṛṣṇa viděl krásně připravené jídlo, radostně usedl a udělal si piknik v lese. Śrīmatī Rādhārāṇī a Její přítelkyně gopī potom společně snědly zbytky a nakonec Rādhā s Kṛṣṇou ulehli v domě z drahokamů.“

Verš

keha kare vījana,keha pāda-samvāhana,
keha karāya tāmbūla bhakṣaṇa
rādhā-kṛṣṇa nidrā gelā,
sakhī-gaṇa śayana kailā,
dekhi’ āmāra sukhī haila mana

Synonyma

keha — některé; kare — činí; vījana — ovívání; keha — některé; pāda-samvāhana — masírování nohou; keha — některé; karāya — umožnily Jim dělat; tāmbūla bhakṣaṇa — žvýkání speciality z betelových listů; rādhā-kṛṣṇa — Rādhā s Kṛṣṇou; nidrā gelā — usnuli; sakhī-gaṇa — všechny gopī; śayana kailā — ulehly; dekhi' — když jsem viděl; āmāra — Moje; sukhī — šťastná; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

„Některé z gopī Rādhu s Kṛṣṇou ovívaly, další masírovaly Jejich nohy a jiné Jim dávaly ke žvýkání betelové listy. Když Rādhā s Kṛṣṇou usnuli, všechny gopī také ulehly. Moje mysl byla velmi šťastná, když jsem to viděl.“

Verš

hena-kāle more dhari,mahā-kolāhala kari’,
tumi-saba ihāṅ lañā āilā
kāṅhā yamunā, vṛndāvana,
kāṅhā kṛṣṇa, gopī-gaṇa,
sei sukha bhaṅga karāilā!”

Synonyma

hena-kāle — tehdy; more dhari' — zvedli jste Mě a; mahā-kolāhala kari' — s velkým rámusem; tumi-saba — vy všichni; ihāṅ — sem; lañā āilā — přivedli jste; kāṅhā — kde; yamunā — řeka Jamuna; vṛndāvana — Vrindávan; kāṅhā — kde; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; gopī-gaṇagopī; sei sukha — to štěstí; bhaṅga karāilā — přerušili jste.

Překlad

„Najednou jste spustili rámus, vzali jste Mě a přivedli sem. Kde je nyní řeka Jamuna? Kde je Vrindávan? Kde jsou Kṛṣṇa a gopī? Přerušili jste Můj šťastný sen!“

Verš

eteka kahite prabhura kevala ‘bāhya’ haila
svarūpa-gosāñire dekhi’ tāṅhāre puchila

Synonyma

eteka — toto; kahite — když říkal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kevala — pouze; bāhya — vnější vědomí; haila — bylo; svarūpa-gosāñire — Svarūpu Gosāñie; dekhi' — když viděl; tāṅhāre puchila — zeptal se ho.

Překlad

Při těchto slovech se Śrī Caitanya Mahāprabhu plně vrátil k vnějšímu vědomí. Uviděl Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho a obrátil se na něho s otázkou.

Verš

‘ihāṅ kene tomarā āmāre lañā āilā?’
svarūpa-gosāñi tabe kahite lāgilā

Synonyma

ihāṅ — sem; kene — proč; tomarā — ty; āmāre — Mě; lañā āilā — přivedl jsi; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; tabe — tehdy; kahite lāgilā — promluvil.

Překlad

„Proč jsi Mě sem přivedl?“ zeptal se. Svarūpa Dāmodara Mu na to odpověděl:

Verš

“yamunāra bhrame tumi samudre paḍilā
samudrera taraṅge āsi, eta dūra āilā!

Synonyma

yamunāra bhrame — v omylu, že je to Jamuna; tumi — Ty; samudre — do moře; paḍilā — spadl jsi; samudrera taraṅge — vlnami oceánu; āsi — dostávající se; eta — takto; dūra — daleko; āilā — připlaval jsi.

Překlad

„Spletl sis moře s řekou Jamunou,“ řekl, „a skočil jsi do něho. Vlny Tě odnesly až sem.“

Verš

ei jāliyā jāle kari’ tomā uṭhāila
tomāra paraśe ei preme matta ha-ila

Synonyma

ei jāliyā — tento rybář; jāle — do sítě; kari' — poté, co chytil; tomā — Tebe; uṭhāila — vytáhl z vody; tomāra paraśe — Tvým dotykem; ei — tento člověk; preme — v extázi lásky; matta ha-ila — zešílel.

Překlad

„Tento rybář Tě chytil do sítě a vytáhl z vody. Jelikož se Tě dotkl, šílí teď v extázi lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

saba rātri sabe beḍāi tomāre anveṣiyā
jāliyāra mukhe śuni’ pāinu āsiyā

Synonyma

saba rātri — celou noc; sabe — my všichni; beḍāi — chodili jsme; tomāre — Tebe; anveṣiyā — hledající; jāliyāra mukhe — z úst tohoto rybáře; śuni' — když jsme slyšeli; pāinu — našli jsme; āsiyā — když jsme přišli.

Překlad

„Celou noc jsme Tě všude možně hledali. Potom jsme vyslechli tohoto rybáře, přišli sem a našli jsme Tě.“

Verš

tumi mūrcchā-chale vṛndāvane dekha krīḍā
tomāra mūrcchā dekhi’ sabe mane pāi pīḍā

Synonyma

tumi — Ty; mūrcchā-chale — předstírající bezvědomí; vṛndāvane — ve Vrindávanu; dekha — vidíš; krīḍā — zábavy; tomāra mūrcchā dekhi' — když jsme Tě viděli v bezvědomí; sabe — my všichni; mane — v mysli; pāi — dostáváme; pīḍā — muka.

Překlad

„Ty jsi ve stavu zdánlivého bezvědomí sledoval zábavy ve Vrindávanu, ale my jsme tu prožívali v mysli velká muka, když jsme Tě viděli v bezvědomí.“

Verš

kṛṣṇa-nāma la-ite tomāra ‘ardha-bāhya’ ha-ila
tāte ye pralāpa kailā, tāhā ye śunila”

Synonyma

kṛṣṇa-nāma la-ite — zpívali jsme svaté jméno Kṛṣṇy; tomāra — Tvoje; ardha-bāhya — napůl vědomí; ha-ila — bylo; tāte — poté; ye — různé; pralāpa — bláznivé řeči; kailā — vedl jsi; tāhā — ty; ye — které; śunila — slyšeli jsme.

Překlad

„Díky našemu zpívání svatého jména Kṛṣṇy jsi však částečně nabyl vědomí a my všichni jsme Tě slyšeli bláznivě mluvit.“

Verš

prabhu kahe, — “svapne dekhi’ gelāṅa vṛndāvane
dekhi, — kṛṣṇa rāsa karena gopīgaṇa-sane

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; svapne dekhi' — ve snu; gelāṅa vṛndāvane — odešel jsem do Vrindávanu; dekhi — vidím; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rāsa karena — tančí tanec rāsa; gopī-gaṇa-sane — s gopīmi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Ve snu jsem šel do Vrindávanu, kde jsem viděl Pána Kṛṣṇu tančit tanec rāsa se všemi gopīmi.“

Verš

jala-krīḍā kari’ kailā vanya-bhojane
dekhi’ āmi pralāpa kailuṅ — hena laya mane”

Synonyma

jala-krīḍā — vodní hrátky; kari' — poté, co prováděl; kailā — měl; vanya-bhojane — piknik; dekhi' — když jsem viděl; āmi — Já; pralāpa kailuṅ — mluvil jsem bláznivě; hena — to; laya — děje se; mane — v Mé mysli.

Překlad

„Po vodních radovánkách si Kṛṣṇa pochutnával na pikniku. Chápu, že poté, co jsem to viděl, jsem musel mluvit jako blázen.“

Verš

tabe svarūpa-gosāñi taṅre snāna karāñā
prabhure lañā ghara āilā ānandita hañā

Synonyma

tabe — potom; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; tāṅre — Jeho; snāna karāñā — vybídl ke koupeli; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; ghara āilā — přišel zpátky domů; ānandita hañā — s velkou radostí.

Překlad

Poté Svarūpa Dāmodara Gosvāmī přiměl Śrī Caitanyu Mahāprabhua k tomu, aby se vykoupal v moři, a pak Ho s velkou radostí odvedl zpátky domů.

Verš

ei ta’ kahiluṅ prabhura samudra-patana
ihā yei śune, pāya caitanya-caraṇa

Synonyma

ei ta' — takto; kahiluṅ — popsal jsem; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; samudra-patana — spadnutí do moře; ihā — tento příběh; yei śune — každý, kdo slyší; pāya — získá; caitanya-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Tak jsem vyprávěl o tom, jak Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu spadl do moře. Každý, kdo o této zábavě naslouchá, nepochybně získá útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmnácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která vypráví o tom, jak Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu spadl do moře.