Skip to main content

Synonyma

dui-bandhu-sane
se dvěma přáteli, jmenovitě Rāmānandou Rāyem a Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.69
bhakta-sane
s oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.123
bhakta-gaṇa-sane
s dalšími oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.132
oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.104
bhaṭṭācārya-sane
se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.118
bhrātā-sane
s bratrem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.172
dui-jana-sane
se dvěma osobami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.4
duṅhā sane
s Rūpou Gosvāmīm a Haridāsem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.60
gopī-gaṇa-sane
s gopīmi.Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.117
haridāsa-sane
s Haridāsem Ṭhākurem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.206
iṅhāra sane
s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.167
kā-sane
s kým — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.68
kāro sane
s kýmkoliv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.110
kṛṣṇa-sane
s Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.136
s Kṛṣṇou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.39
āmāra loka-sane
s mými lidmi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.62
mahāprabhura sane
se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.195
pātra-mitra sane
doprovázeného ministry a přáteli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.22
ṣāṭhīra mātā-sane
se Ṣāṭhīinou matkou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.260
māyā-sane
s māyou, hmotnou energií. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.289
sva-sva-nātha-sane
i s jejich vládnoucími božstvy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.17
rāghava-paṇḍita sane
s Rāghavou Paṇḍitem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.81
paṇḍitera sane
ve společnosti Gadādhara Paṇḍita — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.149
tāṅra pitā sane
s jeho otcem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.37
prabhu-sane
s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.92
s Pánem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.4-5
se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.143
se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.40
prabhu sane
se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.209-210
rādhā-sane
s Rādhārāṇī. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.282
s Rādhou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.92
se Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.93
rāmānanda-sane
ve společnosti Rāmānandy Rāye. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.128
s Rāyem Rāmānandou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.77
s Rāmānandou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.151
svarūpa-rāmānanda-sane
ve společnosti Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Rāmānandy Rāye. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.25
rāya-svarūpa-sane
ve společnosti Rāmānandy Rāye a Svarūpy Dāmodara — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.6
saba vaiṣṇava-sane
se všemi vaiṣṇavy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.116
sabā-sane
se všemi ostatními — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.170
se všemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.203, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.108-110

Filter by hierarchy