Skip to main content

Synonyma

kṛta-anta-mukhe
do koloběhu rození a umírání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.213
mahā bahiḥ-mukhe
velcí rouhači kvůli svému silnému ateismu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.143
bhakta-mukhe
ústy svých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.267
ei chāra mukhe
těmito odpornými ústy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.281
mukhe mukha diyā
dotýkající se navzájem tlamami — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.42
duṅhāra mukhe
z úst Rūpy Gosvāmīho i jeho bratra Vallabhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.70
v ústech obou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.71
raghunātha-dāsa-mukhe
z úst Raghunātha dāse Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.269
govindera mukhe
z Govindových úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.321
tāra-i mukhe
jeho ústy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.139
jāliyāra mukhe
z úst tohoto rybáře — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.114
śrī-mukhe kahila
Caitanya Mahāprabhu osobně popsal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.254
loka-mukhe
od lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.9
z úst těchto lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.117
obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.220
mahāprabhura mukhe
z úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.33
v ústech Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.148
do úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.79
miśra-mukhe
z úst Tapany Miśry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.218
mora mukhe
v mých ústech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.200, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.74
skrze Má ústa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.145
mými ústy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.204
z mých úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.73
mukhe
skrze ústa — Bg. 4.32
do úst — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.237, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.50
na ústa — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.4-6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.17
do chřtánu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.18
do svých úst — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.22-25
v ústech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.183, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.176, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.16
z jeho úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.39
v jeho ústech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.188
z úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.109
úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.99
do tváře — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.189
na tváři — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.200
ústy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.361
tváře — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.135
na ústech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.191, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.59
u úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.68
z jejich úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.118