Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.75

Verš

sulalita dīrghārgala,kṛṣṇera bhuja-yugala,
bhuja nahe, — kṛṣṇa-sarpa-kāya
dui śaila-chidre paiśe,
nārīra hṛdaye daṁśe,
mare nārī se viṣa-jvālāya

Synonyma

su-lalita — překrásné; dīrgha-argala — dlouhé petlice; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; bhuja-yugala — dvě paže; bhuja — paže; nahe — ne; kṛṣṇa — černých; sarpa — hadů; kāya — těla; dui — dvě; śaila-chidre — do prostoru mezi dvě hory; paiśe — vstoupí; nārīra — žen; hṛdaye — srdce; daṁśe — uštknou; mare — zemřou; nārī — ženy; se — toto; viṣa-jvālāya — na pálení jedu.

Překlad

„Kṛṣṇovy dvě překrásné paže jsou jako dlouhé petlice. Připomínají také těla černých hadů, kteří vstupují do prostoru mezi dvě horám podobná ňadra žen a uštknou jejich srdce. Ty ženy potom umírají na otravu spalujícím jedem.“

Význam

Gopī byly jinými slovy velmi vzrušené chtivou touhou; jsou v jednom ohni kvůli jedovatému uštknutí od černých hadů v podobě Kṛṣṇových překrásných paží.