Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.162

Verš

premera ‘svarūpa-deha’ — prema-vibhāvita
kṛṣṇera preyasī-śreṣṭhā jagate vidita

Synonyma

premera — láska k Bohu; svarūpa-deha — skutečné tělo; prema — lásky k Bohu; vibhāvita — vliv; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; preyasī — drahých přítelkyň; śreṣṭhā — nejvyšší; jagate — po celém světě; vidita — známé.

Překlad

„Tělo Śrīmatī Rādhārāṇī je opravdovou přeměnou lásky k Bohu. Po celém světě je známé, že je Kṛṣṇovou nejdražší přítelkyní.“