Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.112

Verš

ei ślokera artha kahi saṅkṣepera sāra
bhaktera icchāya kṛṣṇera sarva avatāra

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; artha — význam; kahi — říkám; saṅkṣepera — stručnosti; sāra — jádro; bhaktera — oddaného; icchāya — díky touze; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sarva — všechny; avatāra — inkarnace.

Překlad

Podstatou významu tohoto verše je, že Pán Kṛṣṇa se zjevuje ve všech svých nesčetných věčných podobách na přání svých čistých oddaných.