Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.124

Verš

prabhu kahe, — yātrā-chale kṛṣṇera gamana
subhadrā āra baladeva, saṅge dui jana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; yātrā-chale — pod záminkou slavnosti vozů; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; gamana — odchod; subhadrā — Jeho sestra; āra — a; baladeva — Jeho bratr; saṅge — s Ním; dui jana — dvě osoby.

Překlad

Pán řekl: „Kṛṣṇa na to místo pod záminkou slavnosti vozů odchází se Subhadrou a Baladevou.“