Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.60

Verš

brahma, ātmā, bhagavān — kṛṣṇera vihāra
e artha nā jāni’ mūrkha artha kare āra

Synonyma

brahma — neosobní Brahman; ātmā — Nadduše; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vihāra — projevy; e — tento; artha — význam; — ne; jāni' — znající; mūrkha — hlupáci; artha — význam; kare — vymýšlejí; āra — jiný.

Překlad

Hloupí učenci různými způsoby spekulují, protože nevědí, že Brahman, Paramātmā i Bhagavān jsou aspekty Kṛṣṇy.