Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.61

Verš

avatārī nārāyaṇa, kṛṣṇa avatāra
teṅha catur-bhuja, iṅha manuṣya-ākāra

Synonyma

avatārī — zdroj inkarnací; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatāra — inkarnace; teṅha — tato; catuḥ-bhuja — čtyři paže; iṅha — tato; manuṣya — podobná člověku; ākāra — podoba.

Překlad

Proto, že Nārāyaṇa má čtyři ruce, kdežto Kṛṣṇa vypadá jako člověk, říkají, že Nārāyaṇa je původní Bůh a Kṛṣṇa pouze Jeho inkarnace.

Význam

Někteří učenci tvrdí, že původní Osobnost Božství je Nārāyaṇa a že Kṛṣṇa je Jeho inkarnace, a to z toho důvodu, že Nārāyaṇa má čtyři ruce, ale Kṛṣṇa pouze dvě. Tito neinteligentní učenci nechápou rysy Absolutního.