Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.62

Verš

ei-mate nānā-rūpa kare pūrva-pakṣa
tāhāre nirjite bhāgavata-padya dakṣa

Synonyma

ei-mate — takto; nānā — mnoho; rūpa — podob; kare — přijímá; pūrva-pakṣa — námitky; tāhāre — je; nirjite — překonává; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatamu; padya — poezie; dakṣa — mistrná.

Překlad

Jejich námitky se tak objevují v různých podobách, ale poezie Bhāgavatamu je všechny mistrně vyvrací.