Skip to main content

Synonyma

e amṛta kara pāna
všichni musíte pít tento nektar — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.279
e-amṛta
tento nektar — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.152
e pāpa apāra
tento hřích je bez konce. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.250
e duḥkha apāra
to je Mé velké neštěstí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.51
e artha
tohoto důvěrného významu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.87
e-tina bhuvane
v těchto třech světech. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.104
e-bhāva
tuto extázi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.56
e bhāvanā
takové uvažování — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.190
e-bāra
tentokrát — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.46-47
e cāri prakāra
jsou také čtyř skupin — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.291
e cāri vicāra
je třeba vzít v úvahu čtyři zásady, kterými jsou osoba, země, čas a prostředí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.121
e dambhe
tuto pýchu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.131
e-darpaṇera āge
před tímto zrcadlem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.141
e-deha
tohoto těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.183
e-deśe
v této zemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.13
e-dharma kemata
co je to za etiketu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.145
e-dravya
toto jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.74
e-dui
tito dva — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.8
e-tina
tyto tři — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.65-66, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.79-80
e-mata
tak — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.65-66
takto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.18
takové — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.154
e
těchto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.185
toto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.174, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.181, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.98
tento — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.196
tyto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.38
těmto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.118
tohoto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.189, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.33
to — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.135, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.139
tuto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.44
tato — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.184, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.213
v těchto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.25
tito — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.38
tato (flétna) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.149
e-sabhāra
tohoto shromáždění — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.82
e loka
všichni tito lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.177
e-sabāke
je všechny — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.97
e-saba kathana
všechna tato důvěrná slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.211
e saba
toto všechno — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.43
všechnu tuto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.60

Filter by hierarchy