Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.55-56

Verš

anyera kā kathā, vraje nanda mahāśaya
tāra sama ‘guru’ kṛṣṇera āra keha naya
śuddha-vātsalye īśvara-jñāna nāhi tāra
tāhākei preme karāya dāsya-anukāra

Synonyma

anyera — o ostatních; — co; kathā — říci; vraje — ve Vrindávanu; nanda mahāśaya — Nanda Mahārāja; tāra sama — jako on; guru — nadřízený; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; āra — další; keha — kdokoliv; naya — ne; śuddha-vātsalye — ve vztahu transcendentální rodičovské lásky; īśvara-jñāna — pojetí Nejvyššího Pána; nāhi — ne; tāra — jeho; tāhākei — jemu; preme — extatická láska; karāya — způsobuje; dāsya-anukāra — náladu služebníka.

Překlad

Ačkoliv pro Pána Kṛṣṇu neexistuje úctyhodnější nadřízená osoba, než je Nanda Mahārāja ve Vradži, jenž si ve své transcendentální rodičovské lásce ani neuvědomuje, že jeho syn je Nejvyšší Osobnost Božství, díky extatické lásce se i on považuje za Kṛṣṇova služebníka. Co potom říci o ostatních?