Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.97

Verš

padmotpala — acetana,cakravāka — sacetana,
cakravāke padma āsvādaya
ihāṅ duṅhāra ulṭā sthiti,
dharma haila viparīti,
kṛṣṇera rājye aiche nyāya haya

Synonyma

padma-utpala — modré a červené lotosy; acetana — bezvědomé; cakravāka — ptáci cakravākové; sa-cetana — vědomí; cakravāke — ptáky cakravāky; padma — modré lotosy; āsvādaya — vychutnávají si; ihāṅ — zde; duṅhāra — oba; ulṭā sthiti — obrácená situace; dharma — příznačný rys; haila — stal se; viparīti — obrácený; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; rājye — v království; aiche — takový; nyāya — základ; haya — je.

Překlad

„Modré a červené lotosy jsou bezvědomé objekty, kdežto ptáci cakravākové jsou vědomí a živí. V extázi lásky si však modré lotosy začaly vychutnávat cakravāky, což je v rozporu s přirozeným chováním, nicméně v království Pána Kṛṣṇy jsou takové změny základem Jeho zábav.“

Význam

Pták cakravāka si obvykle vychutnává lotos, ale v zábavách Kṛṣṇy si lotos, který je obvykle bez života, vychutnává ptáka cakravāku.