Skip to main content

Synonyma

dharma-abhiratāya
tomu, který složil tento náboženský slib — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.7
dharma-adharma
co je zbožné a co bezbožné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.77
zbožnost a bezbožnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.72
akhila-dharma-setave
jejíž paprsky jsou považovány za most přes celý vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.6
akhila-dharma-bhāvanam
který je Pánem všech náboženských zásad či povinností lidské bytosti. — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.16
dharma-alīkam
podvádějící co se týče náboženských zásad (předstíral, že je knězem polobohů, ale tajně jednal rovněž jako kněz démonů) — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.4
dharma-amṛtam
věčné náboženské zásady vědomí Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.113
dharma-eka-antasya
pro toho, kdo je zaměstnán v nejvyšší službě — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.9
dharma-anuvartinaḥ
ti, kdo jsou zbožní a jednají podle usměrňujících zásad či védských pokynů — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.37
dharma-artha-kāma-mokṣa
čtyři principy: náboženství, hospodářský rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.41
dharma-artha-dugha
prospěch z náboženství a hospodářského rozvoje — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.44
dharma-kāma-artha- vimukti-kāmāḥ
lidé zaměřující své touhy na čtyři cíle: náboženství, hospodářský rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.19
dharma-artham
v náboženství či hospodářském rozvoji — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.15
ohlednĕ zbožného jednání — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.3
dharma-arthaḥ
pro duchovní rozvoj — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.8
ati-dharma-ātmā
nesmírně zbožný — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.10-11
dharma-aupayikam
co je prostředkem k dodržování náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
dharma-avanāya
pro ochranu náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.19
dharma-aviruddhaḥ
který není v rozporu s náboženskými zásadami — Bg. 7.11
dharma-avitari
vládce náboženství — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.17
bhagavat-dharma
oddaná služba — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.22
bhakta-dharma
povinností oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.148
bhakti-dharma
oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.30
dharma-bhaya
náboženské zásady. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.63
bhinna bhinna dharma
různé úrovně náboženských zásad. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.184
bhāgavata-dharma-darśanāḥ
autorizovaní kazatelé Śrīmad-BhāgavatamuŚrīmad-bhāgavatam 5.4.11-12
nija-dharma-bhāvite
ve svém původním postavení — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.22
dharma-bhṛt
ten, kdo dodržuje náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.1-3
dharma-bhṛtām
z těch, kteří přísně dodržují náboženské zásady — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.1
všech ochránců náboženství — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.37
z těch, kdo vykonávají náboženské činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.4
dharma bujhāite
aby ustanovil zásady náboženství či povinnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.143
dharma-bādhaḥ
brání v následování vlastních náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.13
dharma chāḍi'
vzdávající se náboženských zvyklostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.31
vidhi-dharma chāḍi'
když se vzdá všech usměrňujících zásad instituce varen a āśramůŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.142
yati-dharma-cihna
znakem toho, kdo je ve stavu odříkání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.189
deha-dharma
tělesné potřeby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.167-169
dharma dekhi'
dodržující náboženské zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.27
dharma
náboženství — Bg. 2.7, Bg. 12.20, Bg. 18.34, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.43, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.65-66, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.226, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.193, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.250
zásady náboženství — Bg. 4.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.20