Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.96

Verš

uṭhila bahu raktotpala,pṛthak pṛthak yugala,
padma-gaṇera kaila nivāraṇa
‘padma’ cāhe luṭi’ nite,
‘utpala’ cāhe rākhite’,
‘cakravāka’ lāgi’ duṅhāra raṇa

Synonyma

uṭhila — vynořily se; bahu — mnohé; rakta-utpala — červené lotosy; pṛthak pṛthak — oddělené; yugala — páry; padma-gaṇera — modré lotosy; kaila — činily; nivāraṇa — překážku; padma — modré lotosy; cāhe — chtěly; luṭi' — ukrást a; nite — vzít; utpala — červené lotosy; cāhe rākhite' — chtěly ochránit; cakravāka lāgi' — pro ptáky cakravāky; duṅhāra — mezi těmi dvěma (červenými a modrými lotosy); raṇa — bitva.

Překlad

„Ruce gopī, které připomínaly červené lotosové květy, se v párech vynořily z vody, aby modré lotosy zastavily. Modré lotosy se snažily ukořistit bílé ptáky cakravāky a červené lotosy se je snažily ochránit. Proto se mezi nimi strhla bitva.“