Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.94

Verš

rādhikā karena kṛṣṇera vāñchita pūraṇa
‘sarva-kānti’-śabdera ei artha vivaraṇa

Synonyma

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; karena — činí; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vāñchita — vytoužený objekt; pūraṇa — naplnění; sarva-kānti-śabdera — slov sarva-kānti; ei — tento; artha — význam; vivaraṇa — popis.

Překlad

Významem slov „sarva-kānti“ tedy je, že Śrīmatī Rādhikā plní veškeré touhy Pána Kṛṣṇy.