Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.264-265

Verš

kṛṣṇera vigraha yei satya nāhi māne
yei nindā-yuddhādika kare tāṅra sane
sei duira daṇḍa haya — ‘brahma-sāyujya-mukti’
tāra mukti phala nahe, yei kare bhakti

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vigraha — transcendentální podobu; yei — každý, kdo; satya — jako pravdu; nāhi — ne; māne — uznává; yei — každý, kdo; nindā — pomlouvání; yuddha-ādika — bojování a tak dále; kare — činí; tāṅra sane — s Ním, Śrī Kṛṣṇou; sei — těchto; duira — dvou; daṇḍa haya — je potrestání; brahma-sāyujya-mukti — splynutím se září Brahmanu; tāra — jeho; mukti — takové osvobození; phala — výsledek; nahe — ne; yei — kdo; kare — vykonává; bhakti — oddanou službu.

Překlad

Bhaṭṭācārya pokračoval: „Splynutím se září Brahmanu jsou potrestáni impersonalisté, protože neuznávají transcendentální podobu Śrī Kṛṣṇy, a démoni, kteří Pána neustále pomlouvají a bojují s Ním. To se však tomu, kdo je zapojený do oddané služby Pánu, nemůže stát.“