Skip to main content

Word for Word Index

giram-āha
pronunció las palabras — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.32
idam āha
habló de la siguiente manera — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.3
na āha
no dice — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.6
uta āha
dijo — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.16
yat āha
lo que él habló — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.25
lo que habló — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.25
yathā āha
como se habló — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.4
āha
dijo — Bg. 1.20, Bg. 11.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.20, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.51, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.52, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.47, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.35, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.22, CC Madhya-līlā 19.207-209
lo dijo — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.4
le habló — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.15
tú dijiste — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.48
dijo — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.72, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.43, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.64, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.35, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.4
ha descrito — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.12
narró — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.17
respondió. — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.42
Hiraṇyākṣa dijo — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.3
Él dijo — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.10
habló — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.69, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.56-57, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.37, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.11
explicado — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.5
ella habló. — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.9
contestó — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.9
Él le enseñó — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.23
llama — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.23
ordenó — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.30
dicho — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.8
ella dijo — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.46
Se dirigió — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.7
dijo. — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.36, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.5
decía. — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.28
habló. — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.8
has dicho — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.4
canta — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.15
él dijo — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.24
hablaste — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.40
explicó — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.27
orden — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.24
se dirigió — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.3
decía — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.11
se dice — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.38
el pez dijo — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.24