Skip to main content

Synonyma

tathāpi-přest
tathāpi-přesto — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.22
tathāpi
přesto — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.48, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.119-120, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.128, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.129, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.188, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.58-59, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.258, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.223, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.274, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.130-131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.135-136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.117-118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.238, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.257, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.329, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.129-130, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.199, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.235, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.125-126, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.95
nicméně — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.66
ale přesto (se zde projevuje důvěrnost či rozlišování) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.27
ještě — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.8-9
ačkoliv Bali Mahārāja neudělal žádnou chybu — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.17
proto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.11
stále — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.87
i přesto — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.74