Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.48

Verš

kiṁ durāpaṁ mayi prīte
tathāpi vibudharṣabhāḥ
mayy ekānta-matir nānyan
matto vāñchati tattva-vit

Synonyma

kim — co; durāpam — obtížné získat; mayi — když Já; prīte — spokojený; tathāpi — přesto; vibudha-ṛṣabhāḥ — ó nejlepší z inteligentních polobohů; mayi — na Mě; ekānta — výhradně soustředěná; matiḥ — jehož pozornost; na anyat — nic jiného; mattaḥ — než Mě; vāñchati — přeje si; tattva-vit — ten, kdo zná pravdu.

Překlad

Ó nejlepší z inteligentních polobohů, i když je pravda, že pro toho, s kým jsem spokojený, není těžké získat cokoliv, čistý oddaný, jehož mysl je upřená výhradně na Mě, Mě nežádá o nic než o příležitost vykonávat oddanou službu.

Význam

Když polobozi dokončili své modlitby, plni úzkosti čekali na zabití svého nepřítele Vṛtrāsury. To znamená, že polobozi nejsou čistí oddaní. I když může živá bytost bez potíží získat cokoliv, potěší-li Pána, polobozi usilovali uspokojováním Pána o hmotný prospěch. Pán po nich chtěl, aby se modlili o čistou oddanou službu, ale oni se místo toho modlili o příležitost zabít svého nepřítele. To je rozdíl mezi čistým oddaným a oddaným na hmotné úrovni. Pán nepřímo litoval, že polobozi nežádali o čistou oddanou službu.