Skip to main content

Synonyma

anyat
jakékoliv jiné — Bg. 2.31
cokoliv jiného — Bg. 2.42-43, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.50, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.113
cokoliv dalšího — Bg. 7.2
jiné — Bg. 11.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.31, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.62
nikdo jiný — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.37
více — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.13
nic jiného — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.31
někdo jiný — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.7
něco jiného — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.39
jiní — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.10
jinak — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.56
jiném hmotném štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.48
jiný — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.58, Īśo 13, Īśo 13
jinou — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.23
jiného — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.47, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.31
jiná — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.8
další příčiny — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.10
jiné věci — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.208, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.183
cokoliv jiného, než jsi Ty — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.5
a přesto jsi vším — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.7
jiných věcech — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.67
nějaký jiný důvod či shoda okolností — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.51
další — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.1
navíc — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.21
dalšího — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.19
do dalšího — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.20-22
cokoliv jiného. — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.14
další vĕci — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.28
další prvek (pravdomluvnost) — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39
nĕco jiného než svou předepsanou povinnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.10
jiný prostředek — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.25
další. — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.30
cokoliv oddĕleného — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.52
oddĕlené od pravé reality — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.32
nic jiného. — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.46
ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.28-29
odlišný — Īśo 10, Īśo 10
anyat kiñcit
cokoliv jiného — Bg. 7.7
kim anyat
neexistuje jiná příčina — Bg. 16.8
co říci o — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.27