Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.16

Verš

yadyapi brāhmaṇī sei tapasvinī satī
tathāpi tāhāra doṣa — sundarī yuvatī

Synonyma

yadyapi — i když; brāhmaṇī — manželka brāhmaṇy; sei — tato; tapasvinī — asketická; satī — cudná; tathāpi — přesto; tāhāra — její; doṣa — chyba; sundarī — velmi krásná; yuvatī — mladá dívka.

Překlad

„I když je matka tohoto chlapce naprosto odříkavá a cudná, má jednu vrozenou vadu – je to půvabná mladá dívka.“