Skip to main content

Synonyma

yadyapi
přesto — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.24
přestože — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.242-243, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.245, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.246, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.247, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.222, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.223, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.29
ačkoliv — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.105
i když — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.85-86, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.274, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.135-136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.184, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.117-118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.179, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.257, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.198, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.125-126, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.83
i přesto, že — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.119-120
třebaže — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.266, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.130-131
ani když — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.5