Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.11

Verš

śrī-bhagavān uvāca
naikāntino me mayi jātv ihāśiṣa
āśāsate ’mutra ca ye bhavad-vidhāḥ
tathāpi manvantaram etad atra
daityeśvarāṇām anubhuṅkṣva bhogān

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; na — ne; ekāntinaḥ — čistý, bez tužeb, kromě jediné touhy po oddané službě; me — ode Mě; mayi — Mně; jātu — kdykoliv; iha — v tomto hmotném světě; āśiṣaḥ — požehnání; āśāsate — silná touha; amutra — v příštím životě; ca — a; ye — všichni oddaní, kteří; bhavat-vidhāḥ — jako ty; tathāpi — přesto; manvantaram — doba do konce života jednoho Manua; etat — tato; atra — v tomto hmotném světě; daitya-īśvarāṇām — bohatství materialistů; anubhuṅkṣva — můžeš si užívat; bhogān — všechny druhy hmotného bohatství.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Můj milý Prahlāde, oddaný jako ty nikdy netouží po žádném hmotném bohatství, v tomto ani v příštím životě. Já ti však přesto nařizuji, aby sis až do konce vlády Manua užíval bohatství démonů v hmotném světě jako jejich král.

Význam

Jeden Manu žije po dobu sedmdesáti jedna cyklů čtyř yug, z nichž každý trvá 4 300 000 let. Ateisté si rádi užívají hmotného bohatství a vynakládají mnoho energie na stavbu velkých obydlí, silnic, měst a továren, ale bohužel nemohou žít více než osmdesát či devadesát let, nebo nanejvýš sto. Přestože materialista za cenu takového úsilí vytváří království přeludů, nemůže si v něm užívat déle než jen několik let. Avšak Prahlāda Mahārāja byl oddaný, a proto mu Pán umožnil užívat si hmotného bohatství jako král materialistů. Prahlāda se narodil v rodině Hiraṇyakaśipua, největšího materialisty, a jelikož byl jeho právoplatným dědicem, Nejvyšší Pán mu umožnil užívat si v království, které jeho otec vytvořil, po tolik let, že je žádný materialista nedokáže spočítat. Oddaný netouží po hmotném bohatství, ale je-li čistým oddaným, má dostatek příležitostí užívat si i hmotného štěstí, aniž by o ně usiloval. Každému se proto doporučuje přijmout proces oddané služby za jakýchkoliv okolností. Touží-li člověk po hmotném bohatství, může se stát také čistým oddaným, a jeho touhy se mu splní. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.3.10) stojí:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Ať chce člověk všechno nebo nic, či ať chce splynout s Pánem, inteligentní je jedině tehdy, pokud uctívá Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, transcendentální láskyplnou službou.”