Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.159

Verš

veda-guhya kathā ei ayogya kahite
tathāpi kahiye tāṅra kṛpā prakāśite

Synonyma

veda — jako Védy; guhya — velice důvěrná; kathā — událost; ei — toto; ayogya kahite — nevhodné prozrazovat; tathāpi — přesto; kahiye — mluvím; tāṅra — Jeho; kṛpā — milost; prakāśite — projevit.

Překlad

Není správné to prozradit, protože by se to mělo udržovat ve stejné tajnosti jako Védy. Já se o tom ale přesto zmíním, aby tato Jeho milost byla známá všem.