Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.223

Verš

tathāpi yavana jāti, nā kari pratīti
tīrtha-yātrāya eta saṅghaṭṭa bhāla nahe rīti

Synonyma

tathāpi — přesto; yavana jāti — muslimské kasty; — ne; kari — čiň; pratīti — důvěru; tīrtha-yātrāya — při poutní cestě; eta — takový; saṅghaṭṭa — dav; bhāla — dobrá; nahe — není; rīti — etiketa.

Překlad

„I když k Tobě král chová úctu, patří k třídě yavanů a nedá se mu věřit. Myslíme si, že není třeba, aby Tě na Tvé pouti do Vrindávanu doprovázel takový velký dav lidí.“