Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.49

Verš

śuddha-prema-sukha-sindhu,pāi tāra eka bindu,
sei bindu jagat ḍubāya
kahibāra yogya naya,
tathāpi bāule kaya,
kahile vā kebā pātiyāya

Synonyma

śuddha-prema — čistá láska; sukha-sindhu — oceán štěstí; pāi — když získám; tāra — toho; eka — jednu; bindu — kapku; sei bindu — tato kapka; jagat — celý svět; ḍubāya — zaplaví; kahibāra — mluvit; yogya naya — není vhodné; tathāpi — přesto; bāule — blázen; kaya — mluví; kahile — i když mluví; — nebo; kebā pātiyāya — kdo uvěří.

Překlad

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi je jako oceán štěstí. Podaří-li se někomu získat byť jen kapku, může se v ní utopit celý svět. Takovou lásku k Bohu není vhodné vyjadřovat, ale blázen přesto musí mluvit. I když však mluví, nikdo mu nevěří.“