Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.50

Verš

ei mata dine dine,svarūpa-rāmānanda-sane,
nija-bhāva karena vidita
bāhye viṣa-jvālā haya,
bhitare ānanda-maya,
kṛṣṇa-premāra adbhuta carita

Synonyma

ei mata — takto; dine dine — den za dnem; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; sane — s; nija — vlastní; bhāva — extázi; karena — činí; vidita — známou; bāhye — navenek; viṣa-jvālā haya — utrpení způsobené otravou; bhitare — v nitru; ānanda-maya — transcendentální extáze; kṛṣṇa-premāra — lásky ke Kṛṣṇovi; adbhuta — úžasná; carita — povaha.

Překlad

Pán Caitanya se takto den za dnem nechával unášet svými extázemi, které projevoval před Svarūpou Dāmodarem a Rāmānandou Rāyem. Navenek to vypadalo, že velice trpí, jako kdyby byl otrávený jedem, ale v nitru zakoušel blaženost. Taková je povaha transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi.