Skip to main content

Synonyma

adbhuta
nanejvýš úžasné — Bg. 11.10-11
nadlidská — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.16-17
velice podivuhodný — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.8
podivuhodné — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.306, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.309, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.331
podivuhodná — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.43-45
úžasný — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.102
úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.19-22, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.27-28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.257, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.261, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.195, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.67
úžasnou — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.133
divotvorná — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.6
úžasnými — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.25
úžasnému — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.19
úžasná věc — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.101
úžasná — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.292, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.171
a úžasný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.1
úžasné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.19
a neobyčejné — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.1
úžasně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.68
velice úžasná — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.1
údiv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.187
úžasná událost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.18
úžasných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.71
adbhuta-krama
ten, jehož činy jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.46
toho, kdo dělá úžasné věci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.190
adbhuta-vīryasya
o tom, který má úžasné energie — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.2
adbhuta-karmaṇaḥ
který jedná úžasně. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.1
Jehož činy jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.27
Jeho, který koná úžasné činy — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.31
jehož všechny činy jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.30
jehož skutky jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.1
jehož činnosti jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.27-28
adbhuta-karmaṇā
tím, Jehož skutky jsou nadlidské — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.46
jehož činnosti jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.64, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.16
adbhuta-darpaṇaḥ
úžasný tvůrce projevů — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.17
adbhuta-eṇa-vapuṣā
zlatým jelenem — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.10
adbhuta-kāraṇāya
podivuhodné příčině všeho — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.15
adbhuta-darśana
pohledem na podivuhodnou nehodu (že se těžce naložený vozík sesypal na dítě, které tam přesto leželo bez úhony) — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.8
adbhuta-arbhakam
toto podivuhodné dítě, které bylo jiné než obyčejné děti. — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.27
adbhuta-siṁhāya
Tvé úžasné lví podobě Nṛsiṁhadeva — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.10
adbhuta-darśanam
na nĕhož je úžasný pohled. — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.5
ati-adbhuta
naprosto úžasného — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.12