Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.35

Verš

tad-adbhuta-stotra-suvādya-gītikā-
jayādi-naikotsava-maṅgala-svanān
śrutvā sva-dhāmno ’nty aja āgato ’cirād
dṛṣṭvā mahīśasya jagāma vismayam

Synonyma

tat — ta slavnost, kterou uspořádali polobozi ve vyšším planetárním systému; adbhuta — úžasné; stotra — modlitby; su-vādya — nádherná hudba bubnů a jiných nástrojů; gītikā — nebeské písně; jaya-ādi — volání jaya a podobně; na-eka-utsava — slavnost velebící výhradně Nejvyšší Osobnost Božství; maṅgala-svanān — transcendentální zvuky příznivé pro každého; śrutvā — když slyšel tyto zvuky; sva-dhāmnaḥ — ze svého sídla; anti — poblíž; ajaḥ — Pán Brahmā; āgataḥ — dospěl tam; acirāt — velmi brzy; dṛṣṭvā — když viděl; mahi — oslavování; īśasya — Pána Kṛṣṇy; jagāma vismayam — byl ohromen.

Překlad

Když Pán Brahmā slyšel hudbu, písně a volání “Jaya! Jaya!”, jež doprovázely podivuhodnou slavnost probíhající poblíž jeho planety, ihned tam sestoupil, aby se na ni podíval. Při pohledu na velkolepé oslavování Pána Kṛṣṇy byl naprosto ohromen.

Význam

Slovo anti zde znamená “poblíž”. Znamená to, že festival na oslavu Pána Kṛṣṇy probíhal i na vyšších planetárních soustavách poblíž Brahmaloky, jako je Maharloka, Janaloka a Tapoloka.